Αποφάσεις Εποπτευόμενων Φορέων

Επισκευή βιομηχανικού δαπέδου του υπόγειου πάρκινγκ της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: ΩΚΣ5ΟΕΧΤ-901 13 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΩΖΘΘΟΕΧΤ-ΧΜΞ 13 Ιουλίου 2017

Aπόφραξη φρεατίων και αγωγών στο υπόγειο πάρκινγκ της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: ΨΟΒΦΟΕΧΤ-Ψ5Ε 13 Ιουλίου 2017

Κατασκευή τριών πορτών πυρασφαλειας

ΑΔΑ: ΩΞΡΗΟΕΧΤ-ΖΑΕ 12 Ιουλίου 2017

Προμήθεια διαφόρων υλικών για την επισκευή –συντήρηση του παρκινγκ της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: ΩΕΖ1ΟΕΧΤ-ΚΗΠ 12 Ιουλίου 2017

Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση Aπόφραξη φρεατίων και αγωγών στο υπόγειο πάρκινγκ της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: 6Θ4ΑΟΕΧΤ-5ΦΠ 11 Ιουλίου 2017

Απόφραξη φρεατίων και αγωγών στο υπόγειο πάρκινγκ της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: Ω8ΜΚΟΕΧΤ-23Ω 11 Ιουλίου 2017

Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας διαφόρων υλικών για την επισκευή –συντήρηση του υπόγειου πάρκινγκ της οδού 28ης Οκτωβρίου ( έναντι Δικαστηρίων)

ΑΔΑ: ΩΨ0ΧΟΕΧΤ-7ΡΛ 11 Ιουλίου 2017

Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση Έγκριση αναγκαιότητας κατασκευής τριών πορτών πυρασφάλειας

ΑΔΑ: ΩΙΑΓΟΕΧΤ-ΖΙΧ 11 Ιουλίου 2017

Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ) στην οδό 28ης Οκτωβρίου (έναντι Δικαστηρίων)

ΑΔΑ: Ω5ΜΥΟΕΧΤ-Ξ7Λ 11 Ιουλίου 2017

Προμήθεια τριών (3) μεταλλικών πορτών

ΑΔΑ: Ω9ΥΨΟΕΧΤ-ΣΤ7 11 Ιουλίου 2017

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΊΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ο.Τ.Α.

ΑΔΑ: 6ΗΥ4ΟΕΧΤ-Δ4Κ 10 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 6ΡΠ1ΟΕΧΤ-ΡΑΨ 10 Ιουλίου 2017

Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση Έγκριση προμήθειας υλικών

ΑΔΑ: 71Θ1ΟΕΧΤ-Λ97 7 Ιουλίου 2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω158ΟΕΧΤ-2ΓΠ 7 Ιουλίου 2017

προμήθεια υλικών

ΑΔΑ: 7ΓΘΙΟΕΧΤ-70Γ 6 Ιουλίου 2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 6ΓΔ9ΟΕΧΤ-4Γ2 5 Ιουλίου 2017

Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας λογισμικού antivirus

ΑΔΑ: 78ΧΕΟΕΧΤ-4ΚΖ 4 Ιουλίου 2017

προμήθεια antivirus

ΑΔΑ: 72ΠΓΟΕΧΤ-7ΤΒ 4 Ιουλίου 2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 6ΡΒΖΟΕΧΤ-Η27 4 Ιουλίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι