Αποφάσεις Εποπτευόμενων Φορέων

πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 12 μήνες

ΑΔΑ: ΨΞΛ5ΟΕΧΤ-Β16 20 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000,00 € του έτους 2017 και 30.000,00 € για το έτος 2018 και ανάληψη από τον Κ.Α. 60 (αμοιβές & έξοδα προσωπικού»

ΑΔΑ: 7ΓΝ2ΟΕΧΤ-5ΝΡ 19 Οκτωβρίου 2017

Ανανέωση συμβολαίων των ασφάλιστρων των παρκινγκ για Αστική Ευθύνη

ΑΔΑ: Ψ45ΘΟΕΧΤ-395 19 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000,00 € του έτους 2017 και 30.000,00 € για το έτος 2018 και ανάληψη από τον Κ.Α. 60 (αμοιβές & έξοδα προσωπικού

ΑΔΑ: 6Ω6ΖΟΕΧΤ-7ΛΓ 19 Οκτωβρίου 2017

« Έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000,00 € του έτους 2017 και 30.000,00 € για το έτος 2018 και ανάληψη από τον Κ.Α. 60 (αμοιβές & έξοδα προσωπικού

ΑΔΑ: ΨΝ0ΑΟΕΧΤ-ΗΓΒ 19 Οκτωβρίου 2017

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΊΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ο.Τ.Α

ΑΔΑ: 7ΜΠ0ΟΕΧΤ-ΣΛΠ 19 Οκτωβρίου 2017

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΙ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ 10/09 ΕΩΣ 9/10/2017

ΑΔΑ: 67ΥΣΟΕΧΤ-Μ53 18 Οκτωβρίου 2017

παροχή έξη καρτών για ενεργοποίηση των πινακίδων ενημέρωσης των πάρκινγκ

ΑΔΑ: ΩΣ7ΔΟΕΧΤ-Χ7Ο 18 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΑΠΟ 01/08 ΕΩΣ 30/09/2017

ΑΔΑ: 6ΜΣΛΟΕΧΤ-Ο5Τ 17 Οκτωβρίου 2017

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ 10/06 ΕΩΣ 9/09/2017

ΑΔΑ: 7ΔΖΣΟΕΧΤ-ΤΙΜ 17 Οκτωβρίου 2017

ηλεκτροδότηση του φωτοβολταϊκού πάρκου

ΑΔΑ: Ψ6ΚΖΟΕΧΤ-ΦΓΣ 17 Οκτωβρίου 2017

παροχή έξη καρτών για ενεργοποίηση των πινακίδων ενημέρωσης των πάρκινγκ

ΑΔΑ: 62Ο7ΟΕΧΤ-532 17 Οκτωβρίου 2017

Επισκευή, βαφή και στοκάρισμα των αποσαθρωμένων τμημάτων του βιομηχανικού δαπέδου του υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: 6ΩΡΜΟΕΧΤ-41Ν 17 Οκτωβρίου 2017

Απολύμανση και καθαριότητα των γραφείων της επιχείρησης και των υπαίθριων χώρων στάθμευσης της οδού Κανούτα και της οδού Θεοδοσοπούλου

ΑΔΑ: 6ΨΡΚΟΕΧΤ-8ΕΔ 12 Οκτωβρίου 2017

Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης και εισήγησης για την πρόσληψη των δικαιούχων του προγράμματος « Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών»

ΑΔΑ: 62ΝΣΟΕΧΤ-0ΤΖ 9 Οκτωβρίου 2017

Ανάθεση προμήθειας υλικών

ΑΔΑ: 6Ρ4ΧΟΕΧΤ-Ψ2Χ 5 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΆΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΩΨΔ3ΟΕΧΤ-ΠΡ6 5 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΩΑ8ΘΟΕΧΤ-Φ4Κ 5 Οκτωβρίου 2017

προμήθεια υλικών για την κατασκευή περίφραξης στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης της οδού Κανούτα.

ΑΔΑ: 67Γ8ΟΕΧΤ-ΙΝΝ 4 Οκτωβρίου 2017

παροχή υπηρεσιών για την επισκευή, βαφή και στοκάρισμα των αποσαθρωμένων τμημάτων του βιομηχανικού δαπέδου του υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: ΩΔΚΠΟΕΧΤ-ΘΙΡ 4 Οκτωβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι