Αποφάσεις Εποπτευόμενων Φορέων

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2017

ΑΔΑ: 6Ε5ΨΟΕΧΤ-ΕΨΠ 17 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΔΑ: 7Ν3ΜΟΕΧΤ-76Σ 29 Δεκεμβρίου 2017

Παροχή τηλεφωνίας & internet στις τηλεφωνικές γραμμές της επιχείρησηςΑΠΟ 06/11 ΕΩΣ 5/12/2017

ΑΔΑ: ΩΒΡΞΟΕΧΤ-5Υ8 28 Δεκεμβρίου 2017

Ευπρεπισμός και καθαριότητα στους υπόγειους χώρους στάθμευσης μηνός Δεκεμβρίου (Ολοκλήρωση της σύμβασης)

ΑΔΑ: ΩΓΛΧΟΕΧΤ-72Γ 28 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: 657ΗΟΕΧΤ-4ΣΚ 28 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: ΩΑΡ5ΟΕΧΤ-ΤΡ9 28 Δεκεμβρίου 2017

Παροχή τηλεφωνίας & internet στις τηλεφωνικές γραμμές της επιχείρησης

ΑΔΑ: 7ΝΔ1ΟΕΧΤ-Ζ3Σ 28 Δεκεμβρίου 2017

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τα πάρκινγκ της επιχείρησης

ΑΔΑ: Ω9Ζ6ΟΕΧΤ-ΟΚ6 21 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΙ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ 10/10 ΕΩΣ 9/12/2017

ΑΔΑ: ΩΥΨΠΟΕΧΤ-ΞΗΑ 21 Δεκεμβρίου 2017

Παροχή έξι καρτών για ενεργοποίηση των πινακίδων ενημέρωσης των πάρκινγκ

ΑΔΑ: 60ΜΞΟΕΧΤ-3ΑΥ 21 Δεκεμβρίου 2017

Αποξήλωση των κατεστραμμένων φωτιστικών και αντικατάσταση αυτών με καινούργια στο υπόγειο πάρκινγκ της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: ΩΔ22ΟΕΧΤ-Φ5Ξ 21 Δεκεμβρίου 2017

Προμήθεια στεγανών φωτιστικών οροφής για το υπόγειο πάρκινγκ της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: 6ΗΑΝΟΕΧΤ-0Λ3 21 Δεκεμβρίου 2017

Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών και επισκευών στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της πλατείας Αντωνίου

ΑΔΑ: ΨΘΟΩΟΕΧΤ-ΙΡ5 20 Δεκεμβρίου 2017

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για διάφορες εργασίες επισκευής και διαμόρφωσης στους χώρους στάθμευσης της επιχείρησης

ΑΔΑ: Ω8ΥΕΟΕΧΤ-Φ9Χ 19 Δεκεμβρίου 2017

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου

ΑΔΑ: ΩΝΓΔΟΕΧΤ-ΖΦ9 19 Δεκεμβρίου 2017

Αποξήλωση των κατεστραμμένων φωτιστικών και αντικατάσταση αυτών με καινούργια φωτιστικά στο υπόγειο πάρκινγκ της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: ΩΗΨΔΟΕΧΤ-ΦΒ7 19 Δεκεμβρίου 2017

Προμήθεια υλικών, τριάντα οκτώ (38) στεγανών φωτιστικών οροφής 2Χ58 W μήκους 1,50 μ για την αντικατάσταση των υπαρχόντων κατεστραμμένων φωτιστικών στο υπόγειο πάρκινγκ της οδού 28ης Οκτωβρίου

ΑΔΑ: 6ΟΑ9ΟΕΧΤ-Β3Θ 19 Δεκεμβρίου 2017

Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών και επισκευών στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της πλατείας Αντωνίου

ΑΔΑ: ΨΩ1ΝΟΕΧΤ-Ι4Θ 19 Δεκεμβρίου 2017

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για διάφορες εργασίες επισκευής και διαμόρφωσης στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγκ) της οδού Κανούτα και στον υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγκ) της οδού 28ης Οκτωβρίου (έμπροσθεν Δικαστηρίων)

ΑΔΑ: 6Ι4ΥΟΕΧΤ-6ΦΚ 19 Δεκεμβρίου 2017

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου

ΑΔΑ: Ω2ΜΣΟΕΧΤ-ΟΔ4 19 Δεκεμβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι