Αποφάσεις

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για επισκευή & service του αυτόματου απορροφητικού καθαριστήρα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων.

ΑΔΑ: ΩΩΚΘΩΗ9-5ΘΝ Αρ. Πρωτ.: 49562 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας σιδηρικών υλικών

ΑΔΑ: ΨΜΝΕΩΗ9-19Ψ Αρ. Πρωτ.: 49511 20 Σεπτεμβρίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας – επισκευής βλαβών λεβητοστασίων-καυστήρων του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6Υ0ΗΩΗ9-Υ7Ι Αρ. Πρωτ.: 49495 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2017 :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2017

ΑΔΑ: 7ΙΔΑΩΗ9-ΦΒΧ Αρ. Πρωτ.: 49210 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: 6Χ1ΠΩΗ9-ΡΔΜ Αρ. Πρωτ.: 49218 19 Σεπτεμβρίου 2017

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

ΑΔΑ: ΩΜΞΖΩΗ9-ΒΝΥ Αρ. Πρωτ.: 991 19 Σεπτεμβρίου 2017

Συμπληρωματική. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

ΑΔΑ: ΩΙΖΝΩΗ9-2ΓΣ Αρ. Πρωτ.: 990 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: TKM 6659 της Υπηρεσίας «Κ.Δ.Α.Π.» και ΚΗΙ 5335 της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6ΧΜ2ΩΗ9-Ξ5Ρ Αρ. Πρωτ.: 48679 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΙ 5335 της Υπηρεσίας «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και το ΤΚΜ 6659 της Υπηρεσίας «Κ.Δ.Α.Π.» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΨΔΞ5ΩΗ9-ΑΗΑ Αρ. Πρωτ.: 48678 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας για το τρακτέρ (Kubota) της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΤΚ2ΩΗ9-ΨΟΔ Αρ. Πρωτ.: 48677 18 Σεπτεμβρίου 2017

Τόκοι υπερημερίας χρήσης

ΑΔΑ: 6ΚΘ3ΩΗ9-2ΟΝ Αρ. Πρωτ.: 989 18 Σεπτεμβρίου 2017

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

ΑΔΑ: 7Γ72ΩΗ9-Ι4Γ Αρ. Πρωτ.: 988 18 Σεπτεμβρίου 2017

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

ΑΔΑ: ΩΤΔ0ΩΗ9-ΡΞΞ Αρ. Πρωτ.: 990 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΑΜ 56945 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω6ΚΟΩΗ9-Ε71 Αρ. Πρωτ.: 48675 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΑΜ 57375 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: Ψ34ΨΩΗ9-3ΣΑ Αρ. Πρωτ.: 48674 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΑΜ 56477 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6ΕΧ1ΩΗ9-ΜΥΛ Αρ. Πρωτ.: 48673 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΑΜ 57375 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7Ι4ΔΩΗ9-1ΒΙ Αρ. Πρωτ.: 48698 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: TKM 6659 της Υπηρεσίας «Κ.Δ.Α.Π.» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6ΡΠΙΩΗ9-7Χ7 Αρ. Πρωτ.: 48672 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: TKM 6659 της Υπηρεσίας «Κ.Δ.Α.Π.» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΘΖΟΩΗ9-ΘΥ3 Αρ. Πρωτ.: 48671 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΚΗΥ 5480 της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω9ΥΡΩΗ9-ΝΚ0 Αρ. Πρωτ.: 48670 18 Σεπτεμβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι