Αποφάσεις

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΥ 3184, ΚΗΗ 3569, ΚΗΙ 8172, ΚΗΥ 3183 και ΚΗΥ 3106 της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7Τ3ΝΩΗ9-0ΞΧ Αρ. Πρωτ.: 63016/17-11-2017 17 Νοεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΗ 3556, ΚΗΥ 5488, ΚΗΥ 5458, ΚΗΙ 5316, ΚΗΗ 3583, ΚΗΙ 8175, ΚΗΥ 5465 και ΚΗΥ 5434 της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω9ΦΑΩΗ9-ΣΩΛ Αρ. Πρωτ.: 63014/17-11-2017 17 Νοεμβρίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας – παράθεσης γεύματος-μπουφέ προσώπων.

ΑΔΑ: Ω199ΩΗ9-ΕΥ5 Αρ. Πρωτ.: 62827 17 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΔΑ: 70ΧΥΩΗ9-39Δ Αρ. Πρωτ.: 62750 16 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΑΔΑ: ΨΠΒ4ΩΗ9-ΕΧΕ Αρ. Πρωτ.: 62749 16 Νοεμβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ » ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ » ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ .

ΑΔΑ: 7Τ9ΞΩΗ9-650 Αρ. Πρωτ.: 62480 16 Νοεμβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΤΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ » ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ » ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ»

ΑΔΑ: 6Φ7ΔΩΗ9-ΠΑΣ Αρ. Πρωτ.: 62479 16 Νοεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.353/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ¨» ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ «

ΑΔΑ: 6ΡΝ4ΩΗ9-ΣΙΚ Αρ. Πρωτ.: 62477 16 Νοεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.1460/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : » ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΔΕΣΠΟΤΟ ΖΩΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ «

ΑΔΑ: 6ΞΨΞΩΗ9-ΡΙΛ Αρ. Πρωτ.: 62476 16 Νοεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 161/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ » ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ , ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : » ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ «

ΑΔΑ: Ω9ΓΛΩΗ9-Ε0Σ Αρ. Πρωτ.: 62475 16 Νοεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης μεταλλικών κάδων απορριμάτων

ΑΔΑ: 63Α1ΩΗ9-5Χ1 Αρ. Πρωτ.: 62585 16 Νοεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.160/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ » ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : » ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ «

ΑΔΑ: 6ΤΩΘΩΗ9-3ΝΔ Αρ. Πρωτ.: 62474 16 Νοεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας του Δήμου Τρικκαίων»

ΑΔΑ: 7Ζ5ΒΩΗ9-ΧΥΜ Αρ. Πρωτ.: 62492/16-11-2017 16 Νοεμβρίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΞΩΙΩΗ9-ΤΓ5 Αρ. Πρωτ.: 62443 16 Νοεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.469/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: 6911ΩΗ9-Σ3Γ Αρ. Πρωτ.: 62388 15 Νοεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας επισκευής ελαστικών για τα οχήματα ΜΕ 63599 & ΜΕ 63597.

ΑΔΑ: 6Α7ΝΩΗ9-ΝΧΧ Αρ. Πρωτ.: 62313/15-11-2017 15 Νοεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας επισκευής ελαστικών για τα οχήματα ΜΕ 91158 & ΜΕ 92398.

ΑΔΑ: Ω2ΔΦΩΗ9-ΦΘΩ Αρ. Πρωτ.: 62312/15-11-2017 15 Νοεμβρίου 2017

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την βιβλιοδεσία ληξιαρχικών πράξεων, Αποφάσεων & Πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και λοιπών εντύπων των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΔΑ: ΩΝ29ΩΗ9-ΖΔΡ Αρ. Πρωτ.: 62242 15 Νοεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ψάθινης σίτας για καλοριφέρ

ΑΔΑ: 63ΖΚΩΗ9-ΑΡ7 Αρ. Πρωτ.: 62196 15 Νοεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης υποβρύχιων αντλιών σε συντριβάνια

ΑΔΑ: Ω23ΛΩΗ9-ΕΡΟ Αρ. Πρωτ.: 62190 15 Νοεμβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι