Αποφάσεις

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΑΝΗ

ΑΔΑ: ΩΧ6ΧΩΗ9-1ΤΩ Αρ. Πρωτ.: 1383 15 Ιανουαρίου 2018

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ YU YUHONG SUIDIAN

ΑΔΑ: Ω7ΡΕΩΗ9-Α42 Αρ. Πρωτ.: 1382 15 Ιανουαρίου 2018

Eκδήλωση Ονοματοδοσίας της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ», σε «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ»

ΑΔΑ: ΩΕ6ΤΩΗ9-Τ7Υ Αρ. Πρωτ.: 1265 12 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: 6141ΩΗ9-ΗΘΘ Αρ. Πρωτ.: 1216 12 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.

ΑΔΑ: 6199ΩΗ9-Β1Λ Αρ. Πρωτ.: 1009 11 Ιανουαρίου 2018

Μισθώματα σχολικών μονάδων

ΑΔΑ: 6Υ9ΒΩΗ9-5Ο1 Αρ. Πρωτ.: 172 10 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

ΑΔΑ: ΨΟΓΑΩΗ9-ΣΞΛ Αρ. Πρωτ.: 149 3 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

ΑΔΑ: 6Ν87ΩΗ9-ΓΥΥ Αρ. Πρωτ.: 69857 3 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

ΑΔΑ: 6ΩΘΛΩΗ9-3ΕΓ Αρ. Πρωτ.: 69863 3 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΟΤ4ΩΗ9-ΕΨ9 Αρ. Πρωτ.: 69864 3 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

ΑΔΑ: ΩΥΝΛΩΗ9-Π7Β Αρ. Πρωτ.: 69858 3 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

ΑΔΑ: 64Φ4ΩΗ9-ΜΜ9 Αρ. Πρωτ.: 69713 3 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΔΑ: ΩΔΠ0ΩΗ9-1ΛΠ Αρ. Πρωτ.: 69865 3 Ιανουαρίου 2018

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας εργαλείων για τα Συνεργεία οχημάτων.

ΑΔΑ: ΨΞΥΙΩΗ9-5ΜΡ Αρ. Πρωτ.: 69853/29-12-2017 29 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων και εργαλείων για τα Συνεργεία οχημάτων του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΨΟΒ3ΩΗ9-9ΑΘ Αρ. Πρωτ.: 69852/29-12-2017 29 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας εργαλείων για το Ηλεκτρολογείο οχημάτων.

ΑΔΑ: 6ΑΕΦΩΗ9-2ΡΙ Αρ. Πρωτ.: 69851/29-12-2017 29 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας τσιμεντοσωλήνων

ΑΔΑ: ΩΙΛ1ΩΗ9-Χ0Γ Αρ. Πρωτ.: 69793 29 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας, παράθεσης γευμάτων προσώπων και προμήθειας αναμνηστικών δώρων και διαφημιστικού υλικού.

ΑΔΑ: ΩΣ39ΩΗ9-529 Αρ. Πρωτ.: 69753 29 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας μιας υποβρύχιας αντλίας όπως παρακάτω.

ΑΔΑ: 6ΓΠΨΩΗ9-Ω5Φ Αρ. Πρωτ.: 69736/29-12-2017 29 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής των οχημάτων ΚΗΥ 3116 και ΚΗΥ 3106.

ΑΔΑ: 73ΩΒΩΗ9-ΝΙΝ Αρ. Πρωτ.: 69734/29-12-2017 29 Δεκεμβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι