Αποφάσεις

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση παροχής συμβολαιογραφικών υπηρεσιών

ΑΔΑ: 7Χ5ΙΩΗ9-3ΜΩ Αρ. Πρωτ.: 36718 18 Ιουλίου 2017

Ανάθεση δημοσίευσης απόφασης Δημάρχου σε τοπικές εφημερίδες του Ν. Τρικάλων (Αριθμ. 1062/2017 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: 6752ΩΗ9-Α47 Αρ. Πρωτ.: 36624 14 Ιουλίου 2017

Τροποποίηση της αριθμ. 239/2017 Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (Αριθμ. 1060/2017 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: ΩΝ2ΞΩΗ9-Γ0Ξ Αρ. Πρωτ.: 36619 14 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΑΔΑ: ΩΥΞΚΩΗ9-ΒΜΔ Αρ. Πρωτ.: 36549 14 Ιουλίου 2017

Καταβολή αποζημίωσης στην Μαρία Σίττα του Γεωργίου, υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, πλήρους απασχόλησης με βαθμό Δ, λόγω απολύσεως

ΑΔΑ: 60ΒΗΩΗ9-ΞΕ6 Αρ. Πρωτ.: 36592 14 Ιουλίου 2017

Αποδέσμευση. Ανάγκες για Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη και Βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: 70Π8ΩΗ9-ΨΨ8 Αρ. Πρωτ.: 804 14 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Ζ8ΛΩΗ9-57Ω Αρ. Πρωτ.: 36151 13 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΤΨΘΩΗ9-ΟΤΜ Αρ. Πρωτ.: 36150 13 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 7Μ6ΟΩΗ9-ΦΒΒ Αρ. Πρωτ.: 36079 13 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΔΑ: ΨΞΑ6ΩΗ9-ΜΝΩ Αρ. Πρωτ.: 26027 13 Ιουλίου 2017

Αποδέσμευση. Ενοικίαση ηχητ., φωτ.,μικρ. και μεγαφ. εγκατ. για το 1ο Παν. Συν. Κ. Βίρβος

ΑΔΑ: 7ΝΔΝΩΗ9-Η7Σ Αρ. Πρωτ.: 800 13 Ιουλίου 2017

Αποδέσμευση. Για τη διεξαγωγή του 10ου Διεθνούς Ημιμαραθώνιου Δρόμου Καλαμπάκας-Τρικάλων «Θανάσης Σταμόπουλος» την Κυριακή 12-3-2017 στη διαδρομή Καλαμπάκα-Τρίκαλα

ΑΔΑ: Ω1Α1ΩΗ9-2ΣΘ Αρ. Πρωτ.: 799 13 Ιουλίου 2017

Αποδέσμευση. Προγραμματισμός εκδήλωσης βράβευσης τακτικότερων αναγνωστών-μαθητών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού

ΑΔΑ: 6ΩΛΩΩΗ9-Σ1Β Αρ. Πρωτ.: 801 13 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας τσιμεντοσωλήνων

ΑΔΑ: ΩΚ2ΖΩΗ9-ΕΓ4 Αρ. Πρωτ.: 35855 13 Ιουλίου 2017

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΡΠ9ΩΗ9-5ΙΨ Αρ. Πρωτ.: 31021 13 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΑΜ 57689 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΠΞΜΩΗ9-7ΗΧ Αρ. Πρωτ.: 35939 13 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: TKM 6659 της Υπηρεσίας «Κ.Δ.Α.Π.» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΔΤ3ΩΗ9-ΓΛΦ Αρ. Πρωτ.: 35938 13 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΙ 4272 και ΚΗΙ 5333 της Υπηρεσίας «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 60ΘΒΩΗ9-ΚΗΡ Αρ. Πρωτ.: 35937 13 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΙ 4272 και ΚΗΙ 5333 της Υπηρεσίας «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΧΙΠΩΗ9-ΟΔΧ Αρ. Πρωτ.: 35937 13 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΑΜ 56945 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω4ΟΡΩΗ9-ΩΤ7 Αρ. Πρωτ.: 35936 13 Ιουλίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι