Αποφάσεις

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΗ 3583 και ΚΗΥ 5434 του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 71Τ4ΩΗ9-ΜΘΒ Αρ. Πρωτ.: 67044/7-12-2017 7 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 3121 και ΚΗΥ 5457

ΑΔΑ: 70Τ3ΩΗ9-Ε30 Αρ. Πρωτ.: 67043/7-12-2017 7 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 3121 και ΤΚΕ 805.

ΑΔΑ: 6ΙΠ6ΩΗ9-ΞΛΨ Αρ. Πρωτ.: 67042/7-12-2017 7 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 5488 και ΚΗΥ 3121.

ΑΔΑ: ΨΑ5ΤΩΗ9-Τ8Β Αρ. Πρωτ.: 67041/7-12-2017 7 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 5322 και ΚΗΥ 5434.

ΑΔΑ: Ψ6ΞΚΩΗ9-ΔΟΝ Αρ. Πρωτ.: 67040/7-12-2017 7 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 5316 και ΚΗΙ 8176.

ΑΔΑ: Ω3ΡΩΩΗ9-ΝΑ4 Αρ. Πρωτ.: 67047/7-12-2017 7 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 8175 και ΚΗΙ 5323 του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 653ΔΩΗ9-Δ66 Αρ. Πρωτ.: 67039/7-12-2017 7 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΔΑ: Ω51ΑΩΗ9-ΟΦ2 Αρ. Πρωτ.: 67049 7 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΔΑ: 753ΜΩΗ9-ΟΓΝ Αρ. Πρωτ.: 67035 7 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας μοκετών για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΨΗ0ΓΩΗ9-ΕΤΔ Αρ. Πρωτ.: 67054 7 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας – Μίσθωσης Γερανοφόρου.

ΑΔΑ: 71ΚΑΩΗ9-986 Αρ. Πρωτ.: 66808 7 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας υαλοπινάκων για τις ανάγκες του Κλειστού Γυμναστηρίου Μπάρας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 67ΛΟΩΗ9-03Κ Αρ. Πρωτ.: 66807 7 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας τζαμιών για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6ΩΝ6ΩΗ9-Σ5Ν Αρ. Πρωτ.: 66806 7 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων

ΑΔΑ: 6Ω39ΩΗ9-ΟΗΦ Αρ. Πρωτ.: 66602 6 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας για τα οχήματα με αριθ. Κυκλοφορίας ΑΜ 56945 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6ΒΠΨΩΗ9-ΤΘ5 Αρ. Πρωτ.: 66777/6-12-2017 6 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 57689 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6ΛΛΒΩΗ9-ΨΘΟ Αρ. Πρωτ.: 66775/6-12-2017 6 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 643ΙΩΗ9-ΗΘΤ Αρ. Πρωτ.: 66774/6-12-2017 6 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 57689 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 68Γ2ΩΗ9-5ΔΥ Αρ. Πρωτ.: 66772/6-12-2017 6 Δεκεμβρίου 2017

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΈΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΈΡΓΟΥ (1) «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΌ ΟΠΣ (MIS) 5001328 ΑΠΌ ΤΟ ΔΉΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.

ΑΔΑ: 6ΑΛ5ΩΗ9-Ξ28 Αρ. Πρωτ.: 66553 6 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μουσειολογικής ανάδειξης του Κέντρου Έρευνας «Βασίλης Τσιτσάνης» – Οργάνωση & παρουσίαση μουσειολογικού και μουσειογραφικού υλικού

ΑΔΑ: 65ΘΚΩΗ9-Η8Ω Αρ. Πρωτ.: 66601 6 Δεκεμβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι