Αποφάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Ζ8ΛΩΗ9-57Ω Αρ. Πρωτ.: 36151 13 Ιουλίου 2017

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΩΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΑΔΑ: 7ΞΤ2ΩΗ9-ΞΣΛ Αρ. Πρωτ.: 35772 12 Ιουλίου 2017

Κινητή τηλεφωνία

ΑΔΑ: 7ΦΗΓΩΗ9-ΗΓΥ Αρ. Πρωτ.: 795 12 Ιουλίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΑΔΑ: Ω1ΔΕΩΗ9-Ρ22 Αρ. Πρωτ.: 35519 12 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας Υλικών συντήρησης & επισκευής Μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου & Κηποτεχνίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΛΡΡΩΗ9-2ΓΩ Αρ. Πρωτ.: 35540 12 Ιουλίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας Σιδηρικών Υλικών για τον Παιδικό Σταθμό Μεγαλοχωρίου.

ΑΔΑ: 6ΩΦ1ΩΗ9-Ο9Α Αρ. Πρωτ.: 35539 12 Ιουλίου 2017

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΟΕ

ΑΔΑ: Ω9Λ9ΩΗ9-ΚΦΝ Αρ. Πρωτ.: 35774 12 Ιουλίου 2017

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔΑ: ΩΝΒΛΩΗ9-ΤΔΖ Αρ. Πρωτ.: 35773 12 Ιουλίου 2017

Αναστολή απασχόλησης των Ωφελούμενων της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 1/2017 του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 6ΡΠΧ4691Ω2-ΚΕ0)

ΑΔΑ: ΨΥΟΜΩΗ9-8Σ7 Αρ. Πρωτ.: 35816 12 Ιουλίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΔΑ: 6Σ33ΩΗ9-ΑΑΓ Αρ. Πρωτ.: 35433 11 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΤΚΜ 6659 της Υπηρεσίας «Κ.Δ.Α.Π.» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΨΨΕ7ΩΗ9-ΚΡΠ Αρ. Πρωτ.: 35293 11 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: KHI 5335 της Υπηρεσίας «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 69Δ2ΩΗ9-6ΙΚ Αρ. Πρωτ.: 35292 11 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: TKM 6659 της Υπηρεσίας «Κ.Δ.Α.Π.» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6Α0ΝΩΗ9-7Γ7 Αρ. Πρωτ.: 35276 11 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: KHΥ 5480 της Υπηρεσίας «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 72Ρ6ΩΗ9-ΠΟΓ Αρ. Πρωτ.: 35274 11 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας των οχημάτων με Αριθ. Κυκλοφ.: ΤΚΜ 6659 της Υπηρεσίας «Κ.Δ.Α.Π.» και ΚΗΙ 5329 της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΓΡΖΩΗ9-ΦΓΒ Αρ. Πρωτ.: 35273 11 Ιουλίου 2017

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: 6ΚΨΤΩΗ9-ΣΧΡ Αρ. Πρωτ.: 35260 11 Ιουλίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας ανάμικτου υλικού λατομείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6Ε7ΣΩΗ9-Τ1Μ Αρ. Πρωτ.: 35176 11 Ιουλίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας άμμου για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΕΕΔΩΗ9-ΑΓΛ Αρ. Πρωτ.: 35175 11 Ιουλίου 2017

Κατάταξη μετά από μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία της υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, Ιουλία Χαλιμούρδα του Χρήστου, σε βαθμό σύμφωνα με τον Ν. 4369/2016.

ΑΔΑ: 6Υ5ΩΩΗ9-676 Αρ. Πρωτ.: 34755 7 Ιουλίου 2017

Κατάταξη της υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, Ιουλίας Χαλιμούρδα του Χρήστου, σε Μισθολογικό Κλιμάκιο σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015.

ΑΔΑ: ΩΨΓΓΩΗ9-ΦΨΚ Αρ. Πρωτ.: 34752 7 Ιουλίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι