Αποφάσεις

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.

ΑΔΑ: 78Β7ΩΗ9-ΗΝ1 Αρ. Πρωτ.: 55431 16 Οκτωβρίου 2017

Ανάθεση Δημοσίευσης ισολογισμού έτους 2016

ΑΔΑ: 6ΚΤ6ΩΗ9-ΥΑΙ Αρ. Πρωτ.: 55594 16 Οκτωβρίου 2017

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ , ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4354/2015

ΑΔΑ: 6ΩΡΧΩΗ9-ΤΙΤ Αρ. Πρωτ.: 48380 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 8171 και ΜΕ 91170 .

ΑΔΑ: ΩΝΠ6ΩΗ9-Χ1Μ Αρ. Πρωτ.: 55254 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 5489 και ΚΗΙ 8171.

ΑΔΑ: 6ΥΒ1ΩΗ9-ΩΤΣ Αρ. Πρωτ.: 55253 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΜΕ 88530 και ΜΕ 92399.

ΑΔΑ: 7ΙΕΞΩΗ9-ΒΕ3 Αρ. Πρωτ.: 55246 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 3121 και ΚΗΥ 3101.

ΑΔΑ: ΨΕ07ΩΗ9-4Υ4 Αρ. Πρωτ.: 55245 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 5412 και ΚΗΥ 3183.

ΑΔΑ: ΩΩΖ1ΩΗ9-Σ6Η Αρ. Πρωτ.: 55243 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων.

ΑΔΑ: 69ΗΖΩΗ9-ΟΜ4 Αρ. Πρωτ.: 55242 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων για το Συνεργείο οχημάτων του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6Ζ9ΟΩΗ9-14Υ Αρ. Πρωτ.: 55241 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ελαστικών όπως παρακάτω, για το όχημα ΚΗΗ 3583.

ΑΔΑ: 7ΝΤΓΩΗ9-Ω5Λ Αρ. Πρωτ.: 55239 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας επισκευής ελαστικού του οχήματος ΜΕ 63599.

ΑΔΑ: 63ΩΕΩΗ9-ΧΒΕ Αρ. Πρωτ.: 55238 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας επισκευής ελαστικών για τα οχήματα: ΚΗΙ 5327 και ΚΗΙ 8160.

ΑΔΑ: 6ΚΔ8ΩΗ9-ΧΒ3 Αρ. Πρωτ.: 55237 13 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ελαστικών και αεροθαλάμων για τα οχήματα ΚΗΥ 5469 και ΜΕ 63599.

ΑΔΑ: Ω4Η9ΩΗ9-ΒΟ5 Αρ. Πρωτ.: 55235 13 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση τευχών και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση & ανάδειξη του ιαματικού φυσικού πόρου Ριζώματος Δήμου Τρικκαίων και στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

ΑΔΑ: ΩΜΓΙΩΗ9-143 Αρ. Πρωτ.: 55160 12 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας – παράθεσης γεύματος.

ΑΔΑ: 7ΓΛΤΩΗ9-Χ2Γ Αρ. Πρωτ.: 55141 12 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προµήθειας αναλώσιµων όπως παρακάτω για το Σιδηρουργείο.

ΑΔΑ: 721ΕΩΗ9-ΚΕΔ Αρ. Πρωτ.: 54990 12 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προµήθειας αναλώσιµων για τα Συνεργεία οχηµάτων του ∆ήµου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 69Ο6ΩΗ9-ΦΚΓ Αρ. Πρωτ.: 54989 12 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΔΑ: ΨΗΟ0ΩΗ9-ΔΔ0 Αρ. Πρωτ.: 54953 12 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 56477 και ΤΚΡ 2517 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΤ86ΩΗ9-ΤΔ3 Αρ. Πρωτ.: 54963/12-10-2017 12 Οκτωβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι