Αποφάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΔΑ: ΨΗΟ0ΩΗ9-ΔΔ0 Αρ. Πρωτ.: 54953 12 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 56477 και ΤΚΡ 2517 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΤ86ΩΗ9-ΤΔ3 Αρ. Πρωτ.: 54963/12-10-2017 12 Οκτωβρίου 2017

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΊΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.4368/2016

ΑΔΑ: 6ΣΙ9ΩΗ9-ΧΗΞ Αρ. Πρωτ.: 54952 12 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 57587 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΣΠ6ΩΗ9-ΘΔΛ Αρ. Πρωτ.: 54960/12-10-2017 12 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΥ 3183, ΚΗΥ 3106, ΚΗΗ 3583, ΚΗΙ 8160 και ΚΗΙ 8171 της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΙΙΟΩΗ9-ΔΛΧ Αρ. Πρωτ.: 54959/12.10.2017 12 Οκτωβρίου 2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΔΑ: 71ΧΩΩΗ9-9ΡΛ Αρ. Πρωτ.: 53992/9-10-2017 12 Οκτωβρίου 2017

Συμπληρωματική. Χρεολύσια Δανείου Τ.Π.& Δ.

ΑΔΑ: ΨΩΝΡΩΗ9-Ο58 Αρ. Πρωτ.: 1073 11 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6Η94ΩΗ9-ΕΔΨ Αρ. Πρωτ.: 54371 11 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6ΔΙΦΩΗ9-Ι72 Αρ. Πρωτ.: 54363 11 Οκτωβρίου 2017

Συμπληρωματική. Κράτηση υπέρ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΣ) 0,06%

ΑΔΑ: 7ΜΒΧΩΗ9-2ΜΟ Αρ. Πρωτ.: 1071 11 Οκτωβρίου 2017

Συμπληρωματική. Φόρος Προμηθειών 8%

ΑΔΑ: 68ΞΚΩΗ9-ΚΓ2 Αρ. Πρωτ.: 1069 11 Οκτωβρίου 2017

Συμπληρωματική. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 69ΤΜΩΗ9-18Ω Αρ. Πρωτ.: 1070 11 Οκτωβρίου 2017

Συμπληρωματική. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ & ΤΣΚΥ

ΑΔΑ: Ω0Π9ΩΗ9-ΨΜΧ Αρ. Πρωτ.: 1068 11 Οκτωβρίου 2017

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: ΨΡΦΔΩΗ9-ΝΤΜ Αρ. Πρωτ.: 54515 10 Οκτωβρίου 2017

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: 7ΣΥΓΩΗ9-84Χ Αρ. Πρωτ.: 54445 10 Οκτωβρίου 2017

Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με ποτάμια

ΑΔΑ: 7ΚΟΓΩΗ9-4ΕΓ Αρ. Πρωτ.: 1062 10 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προµήθειας αναλώσιµων υλικών για το Ηλεκτρολογείο οχημάτων.

ΑΔΑ: Ψ635ΩΗ9-85Ζ Αρ. Πρωτ.: 54266 10 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών για τα οχήµατα ΚΗΙ 5327 και ΚΗΗ 3556.

ΑΔΑ: ΩΞΧ3ΩΗ9-07Ω Αρ. Πρωτ.: 54265 10 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών για το όχηµα ΚΗΥ 3121.

ΑΔΑ: ΨΠΩΧΩΗ9-ΝΨ4 Αρ. Πρωτ.: 54264 10 Οκτωβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών για τα οχήµατα ΚΗΥ 3101 και ΚΗΥ 3121.

ΑΔΑ: 6789ΩΗ9-ΖΒΜ Αρ. Πρωτ.: 54262 10 Οκτωβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι