Αποφάσεις

Κατάταξη μετά από μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία της υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, Δήμητρα Ανυφαντή του Θωμά, σε βαθμό σύμφωνα με τον Ν. 4369/2016.

ΑΔΑ: 7ΦΧΞΩΗ9-ΨΛΗ Αρ. Πρωτ.: 34750 7 Ιουλίου 2017

Κατάταξη της υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, Δήμητρα Ανυφαντή του Θωμά, σε Μισθολογικό Κλιμάκιο σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015.

ΑΔΑ: Ω2ΑΝΩΗ9-6ΡΒ Αρ. Πρωτ.: 34749 7 Ιουλίου 2017

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ειδικών θέσεων

ΑΔΑ: 64ΟΞΩΗ9-Ω3Ν Αρ. Πρωτ.: Α/787 6 Ιουλίου 2017

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GROUP ΑΕ

ΑΔΑ: 7ΔΡΜΩΗ9-Ι3Λ Αρ. Πρωτ.: 34336 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 3106 και ΜΕ 91170 του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: ΩΘΠΒΩΗ9-Ρ1Η Αρ. Πρωτ.: 34337 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 3105 και ΤΚΗ 8672 .

ΑΔΑ: Ω20ΕΩΗ9-Μ39 Αρ. Πρωτ.: 34335 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ελαστικών, για το όχημα ΚΗΥ 5465.

ΑΔΑ: ΩΧΒΗΩΗ9-ΧΝ2 Αρ. Πρωτ.: 34334 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ελαστικών, για το όχημα ΚΗΥ 3194.

ΑΔΑ: 6ΗΕ5ΩΗ9-ΖΜΥ Αρ. Πρωτ.: 34333 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 8160 .

ΑΔΑ: ΩΠΗ3ΩΗ9-ΡΟΡ Αρ. Πρωτ.: 34332 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών υγιεινής

ΑΔΑ: Ω73ΟΩΗ9-ΘΔΜ Αρ. Πρωτ.: 34511 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας μικροϋλικών

ΑΔΑ: 600ΣΩΗ9-ΗΟΜ Αρ. Πρωτ.: 34510 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΑΜ 57375 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6ΝΗ1ΩΗ9-7ΑΤ Αρ. Πρωτ.: 34414 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας για το τρακτέρ (Kubota) της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6Σ0ΠΩΗ9-ΣΦΔ Αρ. Πρωτ.: 34415 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΙ 8160 και ΚΗΙ 8171 της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6ΩΜΜΩΗ9-ΙΒΘ Αρ. Πρωτ.: 34416 6 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΜΕ 91158 και ΚΗΥ 5491 του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΤΑΔΩΗ9-ΙΒΧ Αρ. Πρωτ.: 34117 5 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 5469 και ΜΕ 63597.

ΑΔΑ: 6ΑΡ9ΩΗ9-Κ6Μ Αρ. Πρωτ.: 34116 5 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 3112 και ΚΗΥ 3102.

ΑΔΑ: 6ΡΙΠΩΗ9-12Β Αρ. Πρωτ.: 34115 5 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΜΕ 60003 και ΚΗΥ 3103.

ΑΔΑ: Ω0Α7ΩΗ9-Υ14 Αρ. Πρωτ.: 34113 5 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 3105 και ΚΗΥ 3184.

ΑΔΑ: 78Ι9ΩΗ9-Α0Φ Αρ. Πρωτ.: 34112 5 Ιουλίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 8175 και ΚΗΥ 3105.

ΑΔΑ: 7ΤΞΩΩΗ9-ΖΝΤ Αρ. Πρωτ.: 34111 5 Ιουλίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι