Αποφάσεις

Συντήρηση και προμήθεια υλικών για Ανελκυστήρα Δημαρχείου και κτιρίου επί της Ιακωβάκη 5.

ΑΔΑ: ΨΒΞΧΩΗ9-ΣΝΦ 10 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2578

ΑΔΑ: ΩΠΦ4ΩΗ9-55Ν 10 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΕΔΕ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ

ΑΔΑ: Β29ΣΩΗ9-ΕΤ6 10 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ELPEDISON

ΑΔΑ: ΩΕΗΛΩΗ9-ΚΡΒ 10 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΜΛΑ 2573

ΑΔΑ: ΒΝ7ΨΩΗ9-ΝΑΤ 10 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2556

ΑΔΑ: Ω6ΥΑΩΗ9-ΑΛΔ 10 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2555

ΑΔΑ: Ω9ΡΡΩΗ9-Ψ63 10 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ντιζών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48581 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Β8ΨΓΩΗ9-5Ι5 10 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 209

ΑΔΑ: ΩΨΩΜΩΗ9-ΡΘΠ 7 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 63597 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7Χ5ΟΩΗ9-6Φ3 7 Νοεμβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας επισκευή ελαστικού με μασόν, λάστιχο αλλαγή και μεταφορά.

ΑΔΑ: 63ΘΙΩΗ9-1ΦΥ 7 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2554

ΑΔΑ: Β5ΩΥΩΗ9-ΘΦ3 7 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2553

ΑΔΑ: ΩΩ23ΩΗ9-8ΦΖ 7 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΔΑ: 6Ε9ΟΩΗ9-Τ9Γ 7 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΔΑ: 762ΞΩΗ9-3Μ0 6 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας επισκευής του ανελκυστήρα που βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο Γαριβάλδη 8.

ΑΔΑ: 6ΜΘΗΩΗ9-Χ3Τ 6 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων.

ΑΔΑ: ΨΟΕΙΩΗ9-ΜΣ6 6 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2551

ΑΔΑ: ΒΜΛΡΩΗ9-ΜΗΚ 6 Νοεμβρίου 2014

Έγκριση συντασσόμενων τευχών και απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών: «Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου-Ενεργειακές επιθεωρήσεις σχολικών κτιρίων

ΑΔΑ: 79ΗΑΩΗ9-ΦΚΒ 6 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ηχητικής – μικροφωνικής εγκατάστασης για εκδήλωση της Διεύθυνσης Αθλητισμού – Πολιτισμού

ΑΔΑ: 6Ζ1ΡΩΗ9-ΒΙ0 6 Νοεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι