Αποφάσεις

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΤΕΤΩΗ9-Α2Β 8 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση της εργασίας Αξιολόγησης, Ελέγχου και Έκδοσης Πιστοποίησης τριών (3) παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω3ΜΡΩΗ9-ΘΣ3 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: ΒΥΦΔΩΗ9-ΩΔΞ 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: ΩΓΠ5ΩΗ9-ΗΝΩ 4 Σεπτεμβρίου 2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

ΑΔΑ: ΩΣ0ΞΩΗ9-ΑΕΦ 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός αναπληρωτών του Δημάρχου για τα καθήκοντα ληξιάρχου (Αριθμ. 506/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: Ψ5ΦΩΩΗ9-Ω0Α 3 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός Αντιδημάρχων (Αριθμ. 501/2014 Απόφαση Δημάρχου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΔΑ: ΩΚΛ8ΩΗ9-Ι7Κ 3 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας: «Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών καναπέδων, κλπ των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων».

ΑΔΑ: 72ΘΗΩΗ9-ΤΞΖ 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ (2) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 7ΤΜΩΩΗ9-7ΛΖ 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΣΙΤΙΣΗ ΚΗΦΗ)

ΑΔΑ: 6Μ89ΩΗ9-05Ε 2 Σεπτεμβρίου 2014

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ.

ΑΔΑ: 6ΣΩΩΩΗ9-ΣΔΑ 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ (2) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 72Γ2ΩΗ9-Ε0Κ 2 Σεπτεμβρίου 2014

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων κλπ «Με Εντολή Δημάρχου» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Αριθμ. 499/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: ΩΙ6ΟΩΗ9-ΓΡΚ 2 Σεπτεμβρίου 2014

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων κλπ «Με Εντολή Δημάρχου» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Δήμου (Αριθμ. 495/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: ΩΦ23ΩΗ9-Δ5Υ 1 Σεπτεμβρίου 2014

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών (Αριθμ. 490/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: 6ΛΨΟΩΗ9-3Α7 1 Σεπτεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι