Αποφάσεις

Εκτέλεση εργασίας γέμισμα κουπ τροχαλία και άξονα κατασκευή.

ΑΔΑ: Ω5ΡΨΩΗ9-ΟΜ3 21 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας επισκευής τριών ελαστικών.

ΑΔΑ: 7ΛΟΠΩΗ9-Φ4Ι 21 Νοεμβρίου 2014

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού του Παιδικού Σταθμού της «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. » με το διακριτικό τιτλο «CIAO MAMA»για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΑΔΑ: ΩΚΝΖΩΗ9-Μ8Λ 21 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας επισκευής ελαστικού με μασόν.

ΑΔΑ: ΒΔ7ΛΩΗ9-ΚΔ5 21 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός 20lt λαδιού όπως παρακάτω, για το ΜΕ 63599 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 69Ζ0ΩΗ9-ΠΗ1 21 Νοεμβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας τοποθέτηση πεταλάκι.

ΑΔΑ: ΩΤΖ9ΩΗ9-8ΞΡ 21 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δύο μπαταριών 143ΑΗ, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5457 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΞ31ΩΗ9-Λ5Π 21 Νοεμβρίου 2014

ΧΕΠ 2717 Β

ΑΔΑ: 76ΩΓΩΗ9-Ζ6Δ 21 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2719

ΑΔΑ: 6Π28ΩΗ9-4ΥΩ 21 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 60032 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΞ0ΝΩΗ9-Β9Γ 21 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2718

ΑΔΑ: ΩΤΨΝΩΗ9-ΟΒΞ 21 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας λαδιών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5446 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΗ4ΘΩΗ9-6Σ1 20 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας λαδιών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 120358 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΣ6ΑΩΗ9-ΞΛΗ 20 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας βουλκανιζαρίσματος.

ΑΔΑ: 7ΩΙΡΩΗ9-Ρ6Ψ 20 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός μεταχειρισμένου ελαστικού, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5330 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΒΥΑ5ΩΗ9-5ΡΡ 20 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός μεταχειρισμένου ελαστικού, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5333 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: ΩΔ2ΤΩΗ9-ΑΦΑ 20 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός αεροθαλάμου, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 60003 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7722ΩΗ9-1Β2 20 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας βεβαίωσης ταχογράφου.

ΑΔΑ: Ω2ΛΥΩΗ9-Ρ6Η 20 Νοεμβρίου 2014

Απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών: «Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου-Ενεργειακές επιθεωρήσεις σχολικών κτιρίων

ΑΔΑ: 7Ρ6ΤΩΗ9-4Κ5 20 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2703

ΑΔΑ: ΩΕΩΚΩΗ9-ΟΣΣ 20 Νοεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι