Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΑΔΑ: ΩΞΜ0ΩΗ9-ΟΔΣ 21 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2421

ΑΔΑ: ΩΙ6ΡΩΗ9-9Κ0 21 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2419

ΑΔΑ: 7ΨΚ5ΩΗ9-ΕΤ6 21 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2.399

ΑΔΑ: Ω3ΖΡΩΗ9-ΙΑΔ 20 Οκτωβρίου 2014

2400ΧΕΠ

ΑΔΑ: ΩΜΙΑΩΗ9-ΖΟ5 20 Οκτωβρίου 2014

2398ΧΕΠ

ΑΔΑ: Ω3Β8ΩΗ9-ΩΙΜ 20 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2397

ΑΔΑ: 7Τ1ΥΩΗ9-ΔΘΟ 20 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2396

ΑΔΑ: ΩΡΟΓΩΗ9-ΕΚΣ 20 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2395

ΑΔΑ: 7ΔΞΑΩΗ9-Φ4Ζ 20 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ-ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΤΑΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΑΔΑ: 689ΞΩΗ9-9ΓΑ 20 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας τεσσάρων ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5326 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΞ5ΝΩΗ9-Ψ7Μ 20 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΣΤ΄

ΑΔΑ: 6ΤΘΝΩΗ9-ΣΒ1 20 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας τεσσάρων ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 92399 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 75ΜΨΩΗ9-ΗΓ6 20 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ-ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ΄

ΑΔΑ: 71Ξ4ΩΗ9-ΗΞΓ 20 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ-ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΑΔΑ: 74ΩΗΩΗ9-Ω9Α 20 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΑΔΑ: 7Ζ9ΖΩΗ9-5Ω8 20 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2416

ΑΔΑ: ΩΡΦΗΩΗ9-655 20 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2414

ΑΔΑ: ΩΜΦΑΩΗ9-Ο5Τ 20 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: Β8ΧΥΩΗ9-ΣΕΗ 20 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2405

ΑΔΑ: ΩΟΨΓΩΗ9-ΓΕ6 20 Οκτωβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι