Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3053 (ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΑΔΑ: Β580ΩΗ9-Ν7Α 24 Δεκεμβρίου 2014

Τροποποίηση της υπ. αριθ. 73782/1.12.2014 Σύμβασης προμήθειας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

ΑΔΑ: 6ΓΚΤΩΗ9-8ΑΖ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑΣ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΔΑ: ΩΕΣ4ΩΗ9-Λ2Ζ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΕΠ 3019 Β

ΑΔΑ: ΩΙΑΖΩΗ9-5ΦΑ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3007

ΑΔΑ: ΒΑΟΦΩΗ9-Ζ6Τ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3018

ΑΔΑ: ΒΣ70ΩΗ9-5ΜΖ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.1274/2014 ΑΔ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΔΑ: Ω3ΝΤΩΗ9-ΦΕΓ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3017

ΑΔΑ: Ω7ΤΓΩΗ9-ΔΨ5 23 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ «ΣΕΓΓΗΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΡΟΔΙ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΔΑ: ΩΨΕΡΩΗ9-Υ17 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3016

ΑΔΑ: 7ΑΓΗΩΗ9-ΕΘΥ 23 Δεκεμβρίου 2014

XΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 253

ΑΔΑ: 71ΓΜΩΗ9-Κ3Ξ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3015 (ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΑΔΑ: Ω697ΩΗ9-ΟΗΧ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3005

ΑΔΑ: ΩΠΚ3ΩΗ9-04Π 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3014

ΑΔΑ: 6ΜΙΙΩΗ9-Ξ36 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3003

ΑΔΑ: Β202ΩΗ9-ΝΞΑ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΕΠ 3013 Β

ΑΔΑ: ΩΔ0ΙΩΗ9-0ΦΝ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3002

ΑΔΑ: 78ΧΕΩΗ9-ΝΞΧ 23 Δεκεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση προμήθειας Κτηνιατρικών εμβολίων & microchip.

ΑΔΑ: ΒΥ2ΞΩΗ9-Χ1Ε 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3001

ΑΔΑ: ΒΤΣ7ΩΗ9-ΘΒ5 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3006 (ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΑΔΑ: ΩΚΦΜΩΗ9-ΩΣΩ 23 Δεκεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Ο Δήμος Τρικκαίων σε αριθμούς

Μείνετε Συνδεδεμένοι