Αποφάσεις

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ-ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΤΑΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΑΔΑ: 689ΞΩΗ9-9ΓΑ 20 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας τεσσάρων ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5326 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΞ5ΝΩΗ9-Ψ7Μ 20 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΣΤ΄

ΑΔΑ: 6ΤΘΝΩΗ9-ΣΒ1 20 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας τεσσάρων ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 92399 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 75ΜΨΩΗ9-ΗΓ6 20 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ-ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ΄

ΑΔΑ: 71Ξ4ΩΗ9-ΗΞΓ 20 Οκτωβρίου 2014

2389ΧΕΠ

ΑΔΑ: 73Α9ΩΗ9-6ΑΖ 17 Οκτωβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας επισκευή ενός ελαστικού.

ΑΔΑ: ΩΡ3ΦΩΗ9-711 17 Οκτωβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας επισκευής υδραυλικού συστήματος τρακτέρ και ρύθμιση, αντικατάστασης μπράτσου υδραυλικού και μαρκούτσι, επισκευής συστήματος χειρόφρενου και ρύθμιση.

ΑΔΑ: ΩΕΦ2ΩΗ9-Τ2Ξ 17 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ 57689 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΧΒΥΩΗ9-51Α 17 Οκτωβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας βουλκανιζάρισμα .

ΑΔΑ: ΒΣΚΔΩΗ9-1ΦΔ 17 Οκτωβρίου 2014

Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσεων ειδικού συνεργάτη δικηγόρου

ΑΔΑ: 74ΖΙΩΗ9-ΝΡΔ 17 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας οξυγόνου και ασετιλίνης όπως παρακάτω, για το Σιδηρουργείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω4ΘΩΩΗ9-ΡΔΒ 17 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2394

ΑΔΑ: 6Π38ΩΗ9-ΓΤ9 17 Οκτωβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας επισκευή ελαστικού και βουλκανιζάρισμα.

ΑΔΑ: Ω7ΓΥΩΗ9-ΠΛΩ 17 Οκτωβρίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «VILLA BABY» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015 .

ΑΔΑ: ΒΧ44ΩΗ9-ΗΛΣ 17 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΑΔΑ: 6ΠΘΡΩΗ9-ΩΕΞ 17 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2393

ΑΔΑ: 74ΑΩΩΗ9-ΡΩ5 17 Οκτωβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας ελαστικό επισκευή , μασόν και μεταφορά.

ΑΔΑ: 78Λ5ΩΗ9-ΜΕΡ 17 Οκτωβρίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΔΑ: ΩΒ6ΡΩΗ9-ΙΗΤ 17 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2386

ΑΔΑ: ΩΚ49ΩΗ9-0ΨΩ 17 Οκτωβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι