Αποφάσεις

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός φίλτρου βάσης κομπλέ, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8168 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΓΒ0ΩΗ9-ΤΟΩ 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ 170Γ

ΑΔΑ: Β2Ζ7ΩΗ9-9ΔΕ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός καθρέπτη και ενός φίλτρου πετρελαίου, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5446 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω55ΨΩΗ9-ΖΩ4 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ 169Γ

ΑΔΑ: ΩΦΜ5ΩΗ9-ΨΨ1 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3114 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω898ΩΗ9-ΦΔ4 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ 167Γ

ΑΔΑ: 60ΑΝΩΗ9-1ΝΙ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3183 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 73ΞΕΩΗ9-ΝΦΟ 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: 7Μ2ΤΩΗ9-ΠΒΦ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8176 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΔ03ΩΗ9-ΛΝ3 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού των χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης Τρικάλων έτους 2014.

ΑΔΑ: 70ΘΦΩΗ9-ΟΧΔ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5316 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Β2ΤΧΩΗ9-ΩΩΛ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (Αριθμ. 598/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: 6Β7ΒΩΗ9-Θ58 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών όπως παρακάτω, για το Συνεργείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΒΟΓΩΗ9-ΕΜ6 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση προμήθειας των παρακάτω υλικών για την επισκευή φωτιστικών, την κατασκευή κουτιού ρεύματος σε παιδικές χαρές και την επισκευή βατήρα στο κολυμβητήριο του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7Ν5ΩΩΗ9-2ΑΨ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση προμήθειας των παρακάτω υλικών για την επισκευή δικτύου ύδρευσης στις πλατείες Λεπτοκαρυάς και ΄΄αμυγδαλιές΄΄ του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω5ΜΝΩΗ9-16Δ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας τοποθέτηση σετ ζυγαριάς, τοποθέτηση δαχτυλιδιών, έλεγχος ΚΤΕΟ.

ΑΔΑ: ΒΧΩΧΩΗ9-ΜΩΚ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσληψη Προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών των παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Τρικκαίων, δίμηνης (2μηνης) χρονικής διάρκειας (άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 2738/99 ΦΕΚ 180/Α/9-9-99) (Αριθμ. 597/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: 7ΛΥΨΩΗ9-9ΞΘ 11 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3569 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΣΖΜΩΗ9-ΙΧΡ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3583 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΟΝΡΩΗ9-ΞΑ4 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5457 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΦ64ΩΗ9-ΥΣΗ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι