Αποφάσεις

Εκτέλεση εργασίας επισκευή δυο μανσόν και εργασία εκτός ορίων της πόλης των Τρικάλων.

ΑΔΑ: 7ΦΖΕΩΗ9-ΝΤ1 8 Οκτωβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας εργασία στο Αμαξοστάσιο του Δήμου και επισκευή ελαστικού.

ΑΔΑ: 7ΑΑ2ΩΗ9-ΕΨΝ 8 Οκτωβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας επισκευή A.C.

ΑΔΑ: 7Δ9ΛΩΗ9-2Θ9 8 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο υαλοκαθαριστήρων, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 111514 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΣΚΨΩΗ9-Ε3Ν 8 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2282

ΑΔΑ: ΩΣΡΑΩΗ9-ΤΥΟ 8 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός τζαμιού τρίπλεξ, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 60003 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω0ΨΨΩΗ9-5ΒΓ 8 Οκτωβρίου 2014

XΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2281

ΑΔΑ: 7ΠΛΨΩΗ9-ΘΜΞ 8 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων, για τα οχήματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΜ7ΣΩΗ9-ΞΜΥ 8 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2280

ΑΔΑ: ΒΤΕΕΩΗ9-ΖΗ9 8 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2279

ΑΔΑ: Β5ΦΝΩΗ9-875 8 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2278

ΑΔΑ: ΩΚ65ΩΗ9-ΥΨΠ 8 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2277

ΑΔΑ: ΒΣΦΝΩΗ9-7ΟΒ 8 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2276

ΑΔΑ: ΩΙΣΘΩΗ9-Σ1Η 8 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας εκτός πόλης και επισκευής ελαστικού.

ΑΔΑ: 7ΩΣΜΩΗ9-Ζ5Θ 8 Οκτωβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας επισκευή δυο μανσόν.

ΑΔΑ: 75ΥΠΩΗ9-Ο6Λ 8 Οκτωβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας επισκευή μανσόν και επισκευή αγροτικού μηχανήματος.

ΑΔΑ: 7ΜΗΣΩΗ9-ΑΓΞ 7 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας έντυπου υλικού του Δήμου.

ΑΔΑ: 7ΜΤ2ΩΗ9-ΒΓΦ 7 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: Ω7ΗΒΩΗ9-567 7 Οκτωβρίου 2014

ΕΜΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: 762ΩΩΗ9-ΧΜ9 7 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: 7ΖΡΒΩΗ9-ΕΝΞ 7 Οκτωβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι