Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2109 Β

ΑΔΑ: ΩΘΥΜΩΗ9-ΩΓΕ 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 171 (ΣΕΙΡΑ Α)

ΑΔΑ: 78ΤΙΩΗ9-ΠΩΥ 16 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός μαρκουτσιού 3/8 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 111514 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΒΜΧΑΩΗ9-52Ξ 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 177 (ΣΕΙΡΑ Α)

ΑΔΑ: 6Ο5ΟΩΗ9-37Η 16 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3583 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΧ7ΙΩΗ9-Ε28 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 176 (ΣΕΙΡΑ Α)

ΑΔΑ: ΩΛΙΛΩΗ9-74Η 16 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών όπως παρακάτω, για το Συνεργείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΕΦΦΩΗ9-3ΝΡ 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 175 (ΣΕΙΡΑ Α)

ΑΔΑ: 7ΗΧΦΩΗ9-ΠΣΤ 16 Σεπτεμβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας αλλαγή βαλβίδας, εργασία.

ΑΔΑ: 768ΑΩΗ9-Η0Σ 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 170

ΑΔΑ: ΩΓΜΖΩΗ9-ΗΦΗ 16 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο βαλβίδων αέρος για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 60032 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΔΥΠΩΗ9-58Λ 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: ΒΧΧ4ΩΗ9-ΟΝ1 16 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5446 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΗ6ΠΩΗ9-ΩΨΕ 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: 79ΙΣΩΗ9-3Ν9 16 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ταχογράφων, για το Γραφείο Κινήσεως της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Β548ΩΗ9-ΘΡΥ 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2.087/2014

ΑΔΑ: ΩΦ13ΩΗ9-3ΒΛ 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2.084/2014

ΑΔΑ: Β2Ω0ΩΗ9-ΕΨΝ 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ177Γ

ΑΔΑ: Ω85ΟΩΗ9-ΥΒΛ 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ176Γ

ΑΔΑ: ΩΝ81ΩΗ9-85Ι 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ175Γ

ΑΔΑ: Ω4ΦΠΩΗ9-ΗΚ2 15 Σεπτεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι