Αποφάσεις

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ 56676 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΑΝ0ΩΗ9-ΤΤΥ 29 Οκτωβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας πρεσάρισμα συνεμπλόκ και εισαγωγή-εξαγωγή σούστας.

ΑΔΑ: Β8Τ5ΩΗ9-Β3Ψ 29 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός αεροθαλάμου, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 60003 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Β3ΜΕΩΗ9-Μ41 29 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΛ10ΩΗ9-Μ7Ο 29 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2478

ΑΔΑ: 7ΠΓ3ΩΗ9-0Ψ7 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2477

ΑΔΑ: 7ΑΚΩΩΗ9-ΕΟ0 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2475

ΑΔΑ: ΒΖ6ΩΩΗ9-ΣΒ2 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2476

ΑΔΑ: 74Σ3ΩΗ9-5ΓΦ 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2470

ΑΔΑ: ΩΞΑ9ΩΗ9-ΓΕΡ 27 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την επισκευή δυο (2) πολυθρόνων.

ΑΔΑ: ΒΔΩ2ΩΗ9-5ΤΖ 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2470

ΑΔΑ: 67Ο5ΩΗ9-ΡΘΝ 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2474

ΑΔΑ: 7Δ1ΘΩΗ9-ΡΡ7 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2469

ΑΔΑ: 7ΠΖΙΩΗ9-ΛΓΠ 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2473

ΑΔΑ: 61ΣΙΩΗ9-ΤΘΑ 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2472

ΑΔΑ: 6ΠΠΦΩΗ9-ΨΒ1 27 Οκτωβρίου 2014

XΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2471

ΑΔΑ: ΩΖΔΓΩΗ9-5Ξ7 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΕΠ 196 Α

ΑΔΑ: Ω1ΒΧΩΗ9-ΝΝΞ 27 Οκτωβρίου 2014

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄.

ΑΔΑ: ΩΤ1ΕΩΗ9-4Ε0 27 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2463/2014

ΑΔΑ: ΩΙΚ7ΩΗ9-ΘΕΝ 24 Οκτωβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2462

ΑΔΑ: 7ΛΨ6ΩΗ9-Θ0Δ 24 Οκτωβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Ο Δήμος Τρικκαίων σε αριθμούς

Μείνετε Συνδεδεμένοι