Αποφάσεις

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: ΒΧΧ4ΩΗ9-ΟΝ1 16 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5446 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΗ6ΠΩΗ9-ΩΨΕ 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ177Γ

ΑΔΑ: Ω85ΟΩΗ9-ΥΒΛ 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ176Γ

ΑΔΑ: ΩΝ81ΩΗ9-85Ι 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ175Γ

ΑΔΑ: Ω4ΦΠΩΗ9-ΗΚ2 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ174Γ

ΑΔΑ: 771ΑΩΗ9-ΩΘ0 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2.101/2014

ΑΔΑ: 7ΒΔΞΩΗ9-8ΒΚ 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2094/2014

ΑΔΑ: ΒΖΘΛΩΗ9-ΝΨΓ 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2.091/2014

ΑΔΑ: Β5ΣΥΩΗ9-ΡΧ2 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2.088/2014

ΑΔΑ: Β38ΘΩΗ9-91Φ 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2.087/2014

ΑΔΑ: ΩΦ13ΩΗ9-3ΒΛ 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2.084/2014

ΑΔΑ: Β2Ω0ΩΗ9-ΕΨΝ 15 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3556 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΖΜΞΩΗ9-ΙΝΥ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας επισκευή σούστας.

ΑΔΑ: ΩΣΨ6ΩΗ9-741 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο συνεμπλόκ σούστας, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8176 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΥΗΜΩΗ9-1ΧΩ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας εξαγωγή σούστας, εισαγωγή συνεμπλόκ.

ΑΔΑ: Ω1ΧΔΩΗ9-ΚΝ5 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: 7Μ2ΤΩΗ9-ΠΒΦ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3112 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΜΓΩΩΗ9-ΥΑΤ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας αλλαγή και ενίσχυση βαρέλας –εσωτερικά κολλήματα.

ΑΔΑ: ΩΙΡΛΩΗ9-ΞΘΡ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός φίλτρου βάσης κομπλέ, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8168 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΓΒ0ΩΗ9-ΤΟΩ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Ο Δήμος Τρικκαίων σε αριθμούς

Μείνετε Συνδεδεμένοι