Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έργου «Καθαρισμός έκτασης πράξης εφαρμογής Δρεπανόπουλου», συνολικού προϋπολογισμού 167.205,73€ – Έγκριση εγγράφων σύμβασης και διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του ενικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων του προαναφερόμενου έργου

ΑΔΑ: 72ΧΡΩΗ9-Ψ98 Αρ. Πρωτ.: 56256 19 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού 1 & 2 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση της τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της περιοχής εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, του Δήμου Τρικκαίων»

ΑΔΑ: ΨΩΦ8ΩΗ9-00Θ Αρ. Πρωτ.: 56135 18 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων του Τομέα Β

ΑΔΑ: ΨΒΖΨΩΗ9-Ξ1Κ Αρ. Πρωτ.: 55458 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014 που αφορούν την Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: 6Π1ΗΩΗ9-ΑΦΠ Αρ. Πρωτ.: 55676 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση ψήφισης δαπάνης 2ου λογαριασμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ»

ΑΔΑ: 7Σ57ΩΗ9-6ΦΩ Αρ. Πρωτ.: 55592 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 316,20 ευρώ για προμήθεια ψάθινης σίτας

ΑΔΑ: 6079ΩΗ9-ΓΑΚ Αρ. Πρωτ.: 55576 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 90,52 ευρώ για απόφραξη κεντρικού αγωγού

ΑΔΑ: 6ΘΚ8ΩΗ9-957 Αρ. Πρωτ.: 55539 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης ποσού 35,00 €, για την επισκευή πρέσας σιδερώματος

ΑΔΑ: ΩΙ4ΠΩΗ9-Θ7Ι Αρ. Πρωτ.: 55510 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δύο κυλικείων που βρίσκονται στην οδό Κατσιμήδου 3, στα βοηθητικά κτίρια κάτω από τις κερκίδες στη νότια πλευρά του Δημοτικού Σταδίου εμβαδού 45,84 τ.μ το πρώτο και στο ανατολικό πέταλο του Δημοτικού Σταδίου εμβαδού 8,61 τ.μ με τον βοηθητικό του χώρο εμβαδού 14,07 τ.μ. το δεύτερο

ΑΔΑ: ΩΖ0ΜΩΗ9-971 Αρ. Πρωτ.: 55499 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση ψήφισης και δέσμευσης ποσών

ΑΔΑ: ΩΟΡΦΩΗ9-ΕΗΞ Αρ. Πρωτ.: 55494 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή αθλητικού πάρκου Τ.Κ. Ριζώματος Δ. Τρικκαίων»

ΑΔΑ: Ω54ΝΩΗ9-ΡΝΗ Αρ. Πρωτ.: 55481 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10,00 ευρώ για μετακίνηση υπαλλήλου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στη Λάρισα

ΑΔΑ: 6ΕΙΜΩΗ9-970 Αρ. Πρωτ.: 55495 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων του Τομέα Β

ΑΔΑ: 6Ι4ΛΩΗ9-ΧΦ6 Αρ. Πρωτ.: 55458 16 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων του Τομέα Β

ΑΔΑ: ΩΦΦΛΩΗ9-413 Αρ. Πρωτ.: 55458 16 Οκτωβρίου 2017

Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 1161/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Μικροδιαφορών)

ΑΔΑ: ΩΣΔΥΩΗ9-ΖΩ8 Αρ. Πρωτ.: 54475 10 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων υφισταμένου επιφανειακού αρδευτικού δικτύου με υπόγειο στα Αγροκτήματα αναδασμού των Τ.Κ. Ριζώματος και Πλατάνου της Δ.Ε. Παραληθαίων του Δήμου Τρικκαίων»

ΑΔΑ: 6ΠΡΜΩΗ9-7ΘΥ Αρ. Πρωτ.: 54125 10 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπάνης ποσού 17.605,19€ για την πληρωμή του 6ου λογαριασμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή έργων υποδομής νεοεντασσόμενων περιοχών Δήμου Τρικκαίων 2016 – 2017»

ΑΔΑ: 7ΥΒΦΩΗ9-ΡΒΖ Αρ. Πρωτ.: 54124 10 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1287,12 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που αφορά στον περιοδικό επανέλεγχο-συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων, του Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: 7ΣΙΟΩΗ9-ΩΤ6 Αρ. Πρωτ.: 54216 10 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2455,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια πυροσβεστήρων, στο τμήμα Πολιτισμού-Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: ΩΝ7ΠΩΗ9-Υ4Κ Αρ. Πρωτ.: 54214 10 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια τέντας για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπαίθριων εκδηλώσεων του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: 6Β3ΚΩΗ9-3ΦΑ Αρ. Πρωτ.: 54192 10 Οκτωβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι