Αποφάσεις

Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της αριθμ. 284/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων της Ευαγγελίας Σαμαρά

ΑΔΑ: Ω76ΡΩΗ9-ΡΗΦ Αρ. Πρωτ.: 1599 16 Ιανουαρίου 2018

Μη άσκηση ανακοπής κατά της αριθμ. 286/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων και του Χρήστου Μπερντέ του Αντωνίου

ΑΔΑ: 6Σ34ΩΗ9-ΙΦΝ Αρ. Πρωτ.: 1597 16 Ιανουαρίου 2018

Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της αριθμ. 283/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων της Μαρίας Κορώνη

ΑΔΑ: 62ΗΡΩΗ9-ΣΝΕ Αρ. Πρωτ.: 1595 16 Ιανουαρίου 2018

Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της αριθμ. 285/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων της Ελισάβετ Βαρελογιάννη

ΑΔΑ: 7ΥΕΛΩΗ9-Ζ7Κ Αρ. Πρωτ.: 1588 16 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Περιπατητικός διάδρομος στο Αθλητικό Πάρκο Σωτήρας»

ΑΔΑ: 6ΑΞΟΩΗ9-ΡΨΙ Αρ. Πρωτ.: 1582 16 Ιανουαρίου 2018

Αποδοχή δωρεάς πέντε (5) κρανών για την Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: 6ΤΝ3ΩΗ9-ΨΕ2 Αρ. Πρωτ.: 1581 16 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση μετακινήσεων στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας

ΑΔΑ: 6ΖΩ5ΩΗ9-195 Αρ. Πρωτ.: 917 10 Ιανουαρίου 2018

Παραίτηση από το δικόγραφο της ασκηθείσας αγωγής του Δήμου Τρικκαίων ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Κόζιακα κατά του Κων/νου Πράσινου

ΑΔΑ: 660ΣΩΗ9-4Λ4 Αρ. Πρωτ.: 911 10 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση Πρακτικού I της Επιτροπής Διενέργειας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Εποχιακών Λουλουδιών του Δήμου Τρικκαίων 2017-2018». Αριθμ. Διακήρυξης: 65205/29-11-2017

ΑΔΑ: ΩΛΦ1ΩΗ9-6ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 665 9 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

ΑΔΑ: ΩΥΠ7ΩΗ9-ΓΥΘ Αρ. Πρωτ.: 660 9 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

ΑΔΑ: Ω64ΖΩΗ9-Χ16 Αρ. Πρωτ.: 649 9 Ιανουαρίου 2018

Διάθεση πίστωσης για μετακίνηση στη Λυών

ΑΔΑ: ΩΜΥ1ΩΗ9-1ΛΤ Αρ. Πρωτ.: 626 9 Ιανουαρίου 2018

Μη άσκηση ανακοπής κατά της αριθμ. 267/2017 διαταγή πληρωμής

ΑΔΑ: 6ΠΣΣΩΗ9-ΕΟΖ Αρ. Πρωτ.: 21 2 Ιανουαρίου 2018

Άσκηση ανακοπής κατά της αρίθμ.162/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία « ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ – ΜΕΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΑΔΑ: 67ΕΛΩΗ9-ΗΟΣ Αρ. Πρωτ.: 10 2 Ιανουαρίου 2018

Μη Άσκηση εφέσεως κατά της αρίθμ. 345/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά της Αναστασίας Καραγεώργου

ΑΔΑ: ΨΠΔ1ΩΗ9-ΘΙ4 Αρ. Πρωτ.: 7 2 Ιανουαρίου 2018

«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λογαριασμών των τιμολογίων πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων».

ΑΔΑ: 738ΔΩΗ9-ΘΧΒ Αρ. Πρωτ.: 69584 28 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση Πρακτικού ΙII της Επιτροπής διενέργειας – κατακύρωση αποτελέσματος του αριθμ. 50067 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Παροχής υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας. Αριθμ. Διακήρυξης: 62491/16-11-2017

ΑΔΑ: ΩΟΨΓΩΗ9-Υ1Ο Αρ. Πρωτ.: 69522 27 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών

ΑΔΑ: 6ΤΤΑΩΗ9-Γ4Ψ Αρ. Πρωτ.: 69515 27 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση αποδέσμευσης πίστωσης

ΑΔΑ: 69Ψ6ΩΗ9-ΤΘΖ Αρ. Πρωτ.: 69508 27 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση δαπάνης 5.000,00€ για ανταλλακτικά μηχανημάτων

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΩΗ9-Δ4Α Αρ. Πρωτ.: 69392 22 Δεκεμβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι