Αποφάσεις

«Τοποθέτηση ξύλινων παγκακίων – τραπεζοκαθισμάτων».

ΑΔΑ: 7Ν9ΚΩΗ9-ΑΟ4 Αρ. Πρωτ.: 55745 17 Οκτωβρίου 2017

«Αίτηση της κας Γιούλια Πεταράκη υπεύθυνη της Ακαδημίας Χορού Τρικάλων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα».

ΑΔΑ: 6ΒΔΖΩΗ9-ΜΔΔ Αρ. Πρωτ.: 50396 25 Σεπτεμβρίου 2017

«Αίτηση του κ.Ζαμπραϊλα Κωνσταντίνου Προέδρου της ΜΟΛΕΤ για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα».

ΑΔΑ: 73ΑΘΩΗ9-9ΜΔ Αρ. Πρωτ.: 50382 25 Σεπτεμβρίου 2017

«Έγκριση άδειας χρήσης μουσικής με παράταση ωραρίου σε κατ/μα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

ΑΔΑ: 66ΧΡΩΗ9-3ΣΚ Αρ. Πρωτ.: 50374 25 Σεπτεμβρίου 2017

«Αίτηση της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα»

ΑΔΑ: ΩΤΜΝΩΗ9-ΚΑΦ Αρ. Πρωτ.: 50356 25 Σεπτεμβρίου 2017

«Αίτηση της κας Μαρίας Κατσάκη Ταμία του Τοπικού Τμήματος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Τρικάλων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εδήλωση προσωρινού χαρακτήρα»

ΑΔΑ: 6ΩΜΣΩΗ9-ΘΗΝ Αρ. Πρωτ.: 50342 25 Σεπτεμβρίου 2017

«Παραχώρηση του αύλειου χώρου του «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» για την εκδήλωση του φιλοζωικού Σωματείου «ΑΡΤΕΜΙΣ»

ΑΔΑ: 6ΒΜ9ΩΗ9-ΕΚ1 Αρ. Πρωτ.: 46623 8 Σεπτεμβρίου 2017

«Αίτηση του κ. Μπάλλα Αναστάσιου Προέδρου ΔΣ της μη κυβερνητικής και μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Ελλήνων Συνέλευσις (Ε.Σ.Υ.) Τρικκαίων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα»

ΑΔΑ: Ω4Γ8ΩΗ9-7ΓΚ Αρ. Πρωτ.: 46617 8 Σεπτεμβρίου 2017

«Τοποθέτηση κάδων Απορριμμάτων επί της οδού Βενιζέλου».

ΑΔΑ: ΩΥΑΥΩΗ9-ΞΥΩ Αρ. Πρωτ.: 46386 8 Σεπτεμβρίου 2017

«Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων, για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων – δράσεων, που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017, από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου, στην πόλη μας».

ΑΔΑ: 7ΤΚ8ΩΗ9-ΘΔ6 Αρ. Πρωτ.: 46615 8 Σεπτεμβρίου 2017

«Απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων από την οδό Βασιλείου Τσιτσάνη 26 και τοποθέτηση σε νέες»

ΑΔΑ: ΩΓΝ3ΩΗ9-0ΘΛ Αρ. Πρωτ.: 46385 8 Σεπτεμβρίου 2017

«Απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων από την περιοχή Λογγακίου και Μπαλκούρα και τοποθέτησή τους σε νέες θέσεις»

ΑΔΑ: Ω16ΕΩΗ9-Γ92 Αρ. Πρωτ.: 46384 7 Σεπτεμβρίου 2017

«Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής με παράταση ωραρίου σε κατ/μα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

ΑΔΑ: ΩΥΣΚΩΗ9-ΛΞ6 Αρ. Πρωτ.: 43314 25 Αυγούστου 2017

«Αίτηση του κ.Χρήστου Βακουφτσή για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου».

ΑΔΑ: 7ΤΚΡΩΗ9-ΣΕΩ Αρ. Πρωτ.: 43307 25 Αυγούστου 2017

«Αίτηση του κ.Γαλάνη Βασίλειου, υπευθύνου του Συλλόγου «ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο Χορού Τρικάλων, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου»

ΑΔΑ: 6ΒΝΔΩΗ9-ΘΑ9 Αρ. Πρωτ.: 42938 23 Αυγούστου 2017

«Αίτηση της κας Στυλιανής Κριμνιώτη, Γραμματέα της ΚΝΕ Τρικάλων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου»

ΑΔΑ: 6ΞΞ7ΩΗ9-9Δ3 Αρ. Πρωτ.: 42917 23 Αυγούστου 2017

Παραχώρηση χρήσης του χώρου στο Μικρό Θέατρο Ληθαίου για την πραγματοποίηση μουσικής παράστασης

ΑΔΑ: Ω9Χ1ΩΗ9-Υ1Σ Αρ. Πρωτ.: 42216 17 Αυγούστου 2017

Αίτηση του κ.Νικόλαου Μπακοβασίλη, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου

ΑΔΑ: 7Κ03ΩΗ9-9Ι6 Αρ. Πρωτ.: 42215 17 Αυγούστου 2017

«Αίτηση της κα Ρένας Πατσιώρα Προέδρου του Συλλόγου Απανταχού Αρδανιωτών «ΤΟ ΑΡΔΑΝΙ» για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα»

ΑΔΑ: ΩΚΜΩΩΗ9-ΖΦ6 Αρ. Πρωτ.: 41622 10 Αυγούστου 2017

Παραχώρηση χρήσης του προαυλίου χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος

ΑΔΑ: 6ΗΙ9ΩΗ9-9Α5 Αρ. Πρωτ.: 40841 4 Αυγούστου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι