Αποφάσεις

«Αίτηση του κ.Μιχαήλ Λάππα εκπροσώπου των Εθελοντών Τρικάλων για παραχώρηση οικίσκου επί της οδού Ασκληπιού».

ΑΔΑ: Ω2ΔΞΩΗ9-Β90 Αρ. Πρωτ.: 69042 20 Δεκεμβρίου 2017

«Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ανεμοθωράκων σε χώρο που έχει παραχωρηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδο Κολοκοτρώνη 19(ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΑΡΑ LOOP CAFÉ)».

ΑΔΑ: ΩΤΓ1ΩΗ9-6Ψ5 Αρ. Πρωτ.: 69024 20 Δεκεμβρίου 2017

«Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ανεμοθωράκων σε χώρο που έχει παραχωρηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Ασκληπιού 21 (ΑΦΟΙ ΜΟΥΛΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΒΟΥΡΑ)»

ΑΔΑ: ΨΙΞΟΩΗ9-ΦΛΣ Αρ. Πρωτ.: 69023 20 Δεκεμβρίου 2017

«Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ανεμοθωράκων σε χώρο που έχει παραχωρηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Ασκληπιού 38 (ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝ.ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ JONNYS)».

ΑΔΑ: 7ΙΘΒΩΗ9-1Ρ7 Αρ. Πρωτ.: 69022 20 Δεκεμβρίου 2017

«Αίτηση του Ιππικού Ομίλου Βουκεφάλας για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα»

ΑΔΑ: 6ΧΔΤΩΗ9-ΔΙ4 Αρ. Πρωτ.: 68202 14 Δεκεμβρίου 2017

«Αίτηση του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα»

ΑΔΑ: 71Ι1ΩΗ9-ΨΚΝ Αρ. Πρωτ.: 68192 14 Δεκεμβρίου 2017

«Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου μεταλλικού Δένδρου στα πλαίσια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» του 1ου Δημοτικού Σχολείου του τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Τρικκαίων».

ΑΔΑ: Ω4ΤΞΩΗ9-ΜΨΓ Αρ. Πρωτ.: 68179 14 Δεκεμβρίου 2017

«Αίτηση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα».

ΑΔΑ: ΨΘΝ2ΩΗ9-Κ4Σ Αρ. Πρωτ.: 68172 14 Δεκεμβρίου 2017

«Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής με παράταση ωραρίου σε κατ/μα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

ΑΔΑ: ΩΠΖΣΩΗ9-Α1Μ Αρ. Πρωτ.: 68156 14 Δεκεμβρίου 2017

«Τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών, σύμφωνα με το αίτημα τουΣυνδέσμου Σαμαριναίων Κόρης».

ΑΔΑ: ΨΟΠΓΩΗ9-ΤΟ4 Αρ. Πρωτ.: 68103 14 Δεκεμβρίου 2017

«Αίτηση του κ.Φλούλη Ιωάννη του Βασιλείου ιδιοκτήτη καταστήματος επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 25, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα».

ΑΔΑ: 7ΖΠΒΩΗ9-Ε5Τ Αρ. Πρωτ.: 68084 14 Δεκεμβρίου 2017

«Αίτηση της κ.Βουτσελά Βασιλικής του Κων/νου ιδιοκτήτριας καταστήματος επί της οδού Καρανάσιου 5, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα».

ΑΔΑ: 73Χ0ΩΗ9-ΘΡΑ Αρ. Πρωτ.: 68072 14 Δεκεμβρίου 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: 6ΛΕ0ΩΗ9-10Σ Αρ. Πρωτ.: 65869 1 Δεκεμβρίου 2017

«Aίτηση της Eταιρείας watt-volt διαμέσου της κας Δέσποινας Σαμαρά του Αλέξανδρου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα»

ΑΔΑ: ΩΕΨ3ΩΗ9-06Τ Αρ. Πρωτ.: 64455 24 Νοεμβρίου 2017

Αίτηση του κ. Xρυσόμαλλου Κωνσταντίνου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα

ΑΔΑ: 6ΩΘΔΩΗ9-ΥΚΕ Αρ. Πρωτ.: 64433 24 Νοεμβρίου 2017

Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση ενημερωτικού υλικού και φωταγώγηση του Δημαρχείου Τρικάλων καθώς και της κεντρικής γέφυρας Τρικάλων στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας και δημοσιότητάς του, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών το Σάββατο 25/11/2017

ΑΔΑ: ΩΖΛ5ΩΗ9-ΚΛ3 Αρ. Πρωτ.: 60171 8 Νοεμβρίου 2017

Αίτηση του κ.Μιχαήλ Λάππα εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Εθελοντισμού περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα

ΑΔΑ: ΩΣ0ΟΩΗ9-Β7Σ Αρ. Πρωτ.: 60161 8 Νοεμβρίου 2017

Έγκριση άδειας χρήσης μουσικής με παράταση ωραρίου σε κατ/μα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στα Μεγ.Καλύβια ιδιοκτησίας Πατρίκαλου Καίτη του Αχιλλέα

ΑΔΑ: 6ΒΚΝΩΗ9-7Υ0 Αρ. Πρωτ.: 60154 8 Νοεμβρίου 2017

Αίτηση της κας Μπέσα Χριστίνας του Δημητρίου ιδιοκτήτρια του καταστήματος (ιχθυοπωλείου) επί της Κονδύλη 10, περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα

ΑΔΑ: ΩΗ1ΗΩΗ9-8Ψ4 Αρ. Πρωτ.: 60145 8 Νοεμβρίου 2017

Εξέταση της αριθμ.5/2017 απόφαση της Τ.Κ.Ράξας με θέμα: Χορήγηση άδειας τέλεσης ημιμαραθωνίου δρόμου στις 3/12/2017

ΑΔΑ: Ω8Ρ3ΩΗ9-01Ρ Αρ. Πρωτ.: 60139 8 Νοεμβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι