Αποφάσεις

396/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου»

ΑΔΑ: 6Μ3ΥΩΗ9-ΟΚΞ Αρ. Πρωτ.: 37330 18 Ιουλίου 2017

395/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από οφειλέτες του Δήμου»

ΑΔΑ: Ψ7ΑΛΩΗ9-ΟΣΖ Αρ. Πρωτ.: 37320 18 Ιουλίου 2017

378/2017 Α.Δ.Σ «Λήψη απόφασης για πληρωμή τεσσάρων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης πλημμυροπαθών Δήμου Καλαμπάκας λόγω επαναπροσδιορισμού των ποσών τους αποζημίωσής τους»

ΑΔΑ: 7ΣΝ0ΩΗ9-1Χ9 Αρ. Πρωτ.: 37222 18 Ιουλίου 2017

376/2017 Α.Δ.Σ «Λήψη απόφασης περί χαρακτηρισμού του Δάσους της Παναγίας στην Τ.Κ. Βαλτινού της Δ.Ε. Καλλιδένδρου ως διατηρητέο μνημείο της φύσης»

ΑΔΑ: ΩΤΦΟΩΗ9-ΩΝΛ Αρ. Πρωτ.: 37177 18 Ιουλίου 2017

382/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση (10ης Εισήγησης) εγγραφής νηπίου στον παιδικό σταθμό Παλαιόπυργου, περιόδου 2016-2017 περιόδου 2016-2017»

ΑΔΑ: ΩΘΓΛΩΗ9-ΡΒΖ Αρ. Πρωτ.: 37167 18 Ιουλίου 2017

381/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση (9ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τον Α΄ βρεφονηπιακό σταθμό, Β΄ βρεφονηπιακό σταθμό, Δ΄ βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό Ριζώματος και παιδικό σταθμό «Ουράνιο Τόξο» Δήμου Τρικκαίων, της περιόδου 2016-2017.»

ΑΔΑ: ΨΩΑ6ΩΗ9-Υ1Ε Αρ. Πρωτ.: 37159 18 Ιουλίου 2017

392/2017 Α.Δ.Σ «Τροποποίηση της αριθ. 367/2017 Α.Δ.Σ. ως προς τον ορισμό μελών του παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην Επιτροπή Διαβούλευσης»

ΑΔΑ: ΩΕ3ΜΩΗ9-ΥΣΖ Αρ. Πρωτ.: 37152 18 Ιουλίου 2017

388/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση της αριθ. 99/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης 1.159,41 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γλίνους και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 216»»

ΑΔΑ: ΩΔ3ΞΩΗ9-ΨΛ3 Αρ. Πρωτ.: 37140 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση εκτύπωσης φυλλαδίων θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων-δράσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2017 και δι΄΄αθεση πίστωσης.

ΑΔΑ: ΨΡΦ3ΩΗ9-Β0Ξ Αρ. Πρωτ.: 807 17 Ιουλίου 2017

375/2017 Α.Δ.Σ «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί υπομνήματος- αιτήματος των κατοίκων του οικισμού «Φλαμουλάκι».

ΑΔΑ: ΩΠΕΝΩΗ9-ΟΦΖ Αρ. Πρωτ.: 36916 17 Ιουλίου 2017

. 384/2017 Α.Δ.Σ «α) Αποδοχή των όρων του Προγράμματος από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, β)καθορισμό κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων, γ)Έγκριση των προσφερόμενων θέσεων, δ)Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων και ε)Ορισμό αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρωτών αυτού»

ΑΔΑ: 6Μ04ΩΗ9-ΓΥ7 Αρ. Πρωτ.: 36844 17 Ιουλίου 2017

Έγκριση εκτύπωσης φυλλαδίων θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων-δράσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2017 και δι΄΄αθεση πίστωσης.

ΑΔΑ: 6ΔΓΖΩΗ9-34Γ Αρ. Πρωτ.: 807 17 Ιουλίου 2017

383/2017 Α.Δ.Σ «Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών, των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών των ΚΔΑΠ «Σταθμός», ΚΔΑΠ «Φρούριο 1ου Δημοτικού Σχολείου», ΚΔΑΠ «Ομόνοια 10ου Δημοτικού Σχολείου» και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ( Α’ και Β’ βάρδια) του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018.»

ΑΔΑ: 6Σ6ΛΩΗ9-ΡΗΧ Αρ. Πρωτ.: 36511 14 Ιουλίου 2017

380/2017 Α.Δ.Σ «Τροποποίηση-συμπλήρωση της 307/2017 ΑΔΣ «Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών, του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών και του κοινού ωραρίου και των κοινών διαστημάτων διακοπής εργασιών στους Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018.»»

ΑΔΑ: 6ΔΝ4ΩΗ9-ΠΘΦ Αρ. Πρωτ.: 36474 14 Ιουλίου 2017

394/2017 Α.Δ.Σ «Λήψη απόφασης επί της αριθ. 116/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 560 kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ι.Κ.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ.478 κτηματική περιφέρεια Μ.Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων»»

ΑΔΑ: 6Τ1ΨΩΗ9-ΟΑΣ Αρ. Πρωτ.: 36441 14 Ιουλίου 2017

379/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμήματος της περιφερειακής ζώνης του οικισμού Καλονερίου του Δήμου Τρικκαίων από τους κ.κ. Απόστολο Βλαχοθανάση, Λαμπρινή Πλαστάρα, Κων/νο Χουλιάρα και Λάμπρο Μπάμπα»

ΑΔΑ: 6ΓΝΙΩΗ9-Λ8Β Αρ. Πρωτ.: 36153 14 Ιουλίου 2017

387/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση του «9ου Παγκόσμιου Ανταμώματος Θεσσαλών», που διοργανώνει η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Τρικάλων, από 28 έως 30 Ιουλίου 2017, στην πόλη μας.»

ΑΔΑ: ΩΜ6ΟΩΗ9-ΟΜΚ Αρ. Πρωτ.: 35827 13 Ιουλίου 2017

Εκτύπωση έντυπου υλικού και παράθεση γεύματος, για την πραγματοποίηση του 9ου Παγκ. Ανταμώματος Θεσσαλών.

ΑΔΑ: 9ΒΩΤΩΗ9-Ι6Ω Αρ. Πρωτ.: 802 13 Ιουλίου 2017

Αποστολή της αριθ. 471/2017 Απόφασης Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: Ω3ΓΝΩΗ9-Σ2Κ Αρ. Πρωτ.: 35782 13 Ιουλίου 2017

391/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση απόφασης οικονομικής επιτροπής περί του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή), των ΚΔΑΠ «Σταθμός», ΚΔΑΠ «Φρούριο 1ου Δημοτικού Σχολείου», ΚΔΑΠ «Ομόνοια 10ου Δημοτικού Σχολείου» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018.»

ΑΔΑ: 6ΙΖΡΩΗ9-ΞΗ0 Αρ. Πρωτ.: 36098 13 Ιουλίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι