Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΧ.ΤΣΕΤΗ-ΣΩΤ ΤΣΕΤΗΣ Ο.Ε
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: ΩΩΔ9ΩΗ9-Γ4Ψ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13824ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΖΕΡΒΑ ΒΑΣ.-ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΑΘ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 6ΡΤΙΩΗ9-Κ31 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13823ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: ΩΧΕΛΩΗ9-Ξ5Μ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13822ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση προέδρου
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΔ07ΟΕΘ4-ΟΛΞ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1582ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μετακίνηση υπαλλήλου
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Θ05ΟΕΘ4-6ΜΖ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1629ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 7ΖΞΩΩΗ9-Τ95 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13821ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 7ΔΤΣΩΗ9-ΥΗ7 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13820ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκδοση αερ. εισιτηρίων και προμ. αναμν. δώρων για την μετακίνηση της επιτροπής στο Δ. Ύψωνα Κύπρου 3-5/6/2018
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: Ω66ΥΩΗ9-ΦΒ6 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 629ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.
Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης ΑΔΑ: ΩΤ37ΩΗ9-5ΔΥ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14793ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: ΩΡΨΝΩΗ9-Β5Ι 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13819ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τευχών και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης της εφαρμογής λογισμικού ODEON Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων έτους 2018.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΠΗΩΗ9-7Ω3 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14768/26-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΙ 5316 και ΚΗΗ 3569 του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 6ΥΓΟΩΗ9-ΥΥΜ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14757/26-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΗ 3569 και ΚΗΙ 5316 του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 6Ν16ΩΗ9-7ΨΑ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14755/26-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΜΕ 59980 και ΜΕ 63528
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 63ΔΩΩΗ9-ΗΝΖ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14756/26-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΜΗΝΑ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: ΩΘΖΡΩΗ9-5ΓΠ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13816ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: ΩΘΙΛΩΗ9-Υ22 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13817ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
16_2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΚΕΚΡΟΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Διεύθυνση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 6ΘΙΨΩΗ9-ΖΟΣ 25/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 3120/11/1-2-2018ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΜΕ 63599 και ΜΕ 63597.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΨΥ6ΗΩΗ9-Φ3Κ 25/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14658/25-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΜΕ 63528 και ΜΕ 60003.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΨΟ3ΡΩΗ9-ΑΒ3 25/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14656/25-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 3112 και ΜΕ 63599.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΩΞΠΕΩΗ9-55Φ 25/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14654/25-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1 2 3 4 3.379