Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Εγκρίνει την πληρωμή εξόδων μετακίνησης 929,36 € εκτός έδρας του Δημάρχου για το έτος 2003
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 22-2004ΑΔΣ
Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους -40.000- Ευρώ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 23-2004ΑΔΣ
Πρόταση ένταξης στο Πρόγραμμα ΕΠΤΑ Δήμου Τρικκαίων έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 24-2004ΑΔΣ
Ορισμός του Δημ. Συμβούλου κ. Γ. Μπαλοδήμου Πρόεδρο του 2ου Ενιαίου Λυκείου Τρικάλων και μέλος του 2ου Γυμνασίου στη θέση του παραιτηθέντα....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 25-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του Σχ. Π. στην Π.Ε. "ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ" στο Ο.Τ. Γ. 471 με την αναγνώριση ιδιωτικής οδού σε Δημ....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 26-2004ΑΔΣ
Αναβολή επανεξέταση και αυτοψία για το θέμα γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίηση του Ρ.Σ. στο Ο.Τ. Γ. 968 Α & Ο.Τ.Γ. 989 στην Π.Ε. ΠΥΡΓΕΤΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 27-2004ΑΔΣ
Αναβολή θέματος προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δημητρίου Σωτ. Παπαδημητρίου στις Καρυές. Να γίνει συνολική ρύθμιση όλων .....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 28-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκυρούμενη Δημοτική έκταση στην ιδιοκτησία Παύλου Αθανασάκη στην Π.Ε. Γέφυρα Πάσχου ΙΙ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 29-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Βασιλείου Μητρούσια & Ευθ.Γκάτη στο Ο.Τ. Γ 1351 Π.Ε. Μπάρα-Αλ.Μπάρα.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 30-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης απ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκ. Απ. Γεροβάϊου στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2004ΑΔΣ
Ανταλλαγή ιδιοκτησίας Αθηνάς χήρας Γεωργίου Ψαρρή στην πλατεία Βουβής με οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 31-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης 124,18μ2 στην ιδιοκτησία Νικ. Στ. Παλάτου στα ΚΟΥΤΣΟΥΜΥΛΙΑ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 32-2004ΑΔΣ
Έγκριση Πραγματοποίησης προσλήψεων για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Προσωπικού Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 33-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανακατασκευή Αίθουσας Ενδυνάμωσης Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 34-2004ΑΔΣ
Συγκρότηση Επιτροπής επίβλεψης εφαρμογής προγράμματος (περισυλλογή καταγραφή κλπ) αδέσποτων σκύλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 35-2004ΑΔΣ
1 4.553 4.554 4.555 4.556 4.557 4.559