Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδούλη Αικατερίνη

23/01/2016
Τηλ.: 2431351229
Email: kpapadouli@trikalacity.gr