Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. Continue Reading ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΣΜΕ_2016_Αποτελέσματα