Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Το Σάββατο η λαϊκή αγορά βιομηχανικών προϊόντων

Από το Τμήμα Εμπορίου και υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, γίνεται γνωστό στους πωλητές λαϊκών αγορών βιομηχανικών προϊόντων και στο καταναλωτικό Continue Reading Το Σάββατο η λαϊκή αγορά βιομηχανικών προϊόντων

κοινό, ότι λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας αντί στις 14/03/2016 θα δραστηριοποιηθούν το Σάββατο 12-03-2016.