Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Υπαίθριο πάρκινγκ οδού Θεοδοσοπούλου (στην ΔΕΗ)

Ελεύθερη στάθμευση – Στάθμευση λεοφωρείων