Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ((αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ) οικ. έτος 2012 του Δήμου Τρικκαίων)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-ΜΦΤ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: Ο.Υ.875ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 3122 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-ΑΗΑ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 73354ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΜ 56477 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-1ΒΕ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 73351ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) οικ. έτος 2012 του Δήμου Τρικκαίων)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-ΛΒΞ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: Ο.Υ.859ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 125, ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-ΟΦΥ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 73349ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ((ΤΥΔΚΥ Εργοδότη Υπαλλήλων Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών έτους 2012 του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-Κ0Ξ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: Ο.Υ.858ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (για την υγειονομική περίθαλψη εργοδότη)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-ΡΕΕ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: Ο.Υ.857ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή του έργου της εγκατάστασης νέου καυστήρα και λέβητα φυσικού αερίου στο 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων»
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΛ91-ΗΩΨ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 288ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (σαρωτών κ.λ.π.)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-Ν2Κ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 73181ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΕΘ4-ΜΣΟ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 5043ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Απ’ ευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας « αμοιβή κτηνίατρου στον ζωολογικό κήπο του Δήμου Τρικκαίων»)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-Ρ15 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 73517ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (πληρωμή δικηγόρου Νικολάου Νικολάου βάσει απόφ. αρ. 422/12 Ο.Ε. (απόφ. Ο.Ε. Αρ. 553/2012)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-Ω3Κ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: Ο.Υ.874ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (πληρωμή 5ου λογ/σμού του έργου:΄΄ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΉ -ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ & ΜΕΛΈΤΗ ΠΟΛΕΟΔΌΜΗΣΗΣ- ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΏΝ ΛΟΓΓΑΚΊΟΥ- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΆΣ-ΠΕΡΔΙΚΟΡΆΧΗΣ- ΣΩΤΉΡΑΣ- ΑΓ. ΑΠΟΣ)(απόφ. Ο.Ε. Αρ. 550/2012)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-ΧΛΕ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: Ο.Υ.872ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (πληρωμή 6ου λογ/σμού του έργου:΄΄Εσωτερικός δακτύλιος τρικάλων : Αγίας Μονής -Καρδίτσης --Δέλτα Λαρίσης (2ο τμήμα)(απόφ. Ο.Ε. Αρ. 568/2012)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-ΠΔΤ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: Ο.Υ.871ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΕΘ4-76Φ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 5212ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3.359 3.360 3.361 3.362 3.363 4.729