Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αναστασόπουλος Κίμων

Τηλ.: 2431352510
Email: kanastasopoulos@trikalacity.gr

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1955. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Από το 1985 δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο εξωτερικό (Γερμανία) στο χώρο της εστίασης, όπως και στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα με δενδροκαλλιέργειες. Διετέλεσε Δήμαρχος στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Κόζιακα (2007-2010). Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρικκαίων το 2010.

Αντιδήμαρχος Περιφέρειας (τομέας Β), με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.
  • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.
  • Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.
  • Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.