Δήμος Τρικκαίων

Αναστασόπουλος Κίμων

Τηλ.: 2431351100

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Περιφέρειας (τομέας Β)