Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αυγέρου - Κογιάννη Ελένη

Τηλ.: 2431353504
Email: eavgerou@trikalacity.gr