Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χατζηγάκης Δημήτριος

Τηλ.: 2431351204