Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351204
Email: zgougoustamos@trikalacity.gr