Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κατσιάνης Αναστάσιος

Τηλ.: 2431351204
Email: tkatsianis@yahoo.gr