Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κόγιου Μαρία

Τηλ.: 2431046127
Email: mkogiou@trikalacity.gr