Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κόγιου Μαρία

Τηλ.: 2431350000
Email: mkogiou@trikalacity.gr