Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κόκια Γεωργία

Τηλ.: 2431353514
Email: gkokia@trikalacity.gr