Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Λάππας Χρήστος

Τηλ.: 2431351204
Email: crislappas@yahoo.gr