Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431352200
Email: a.laspas@yahoo.gr

Εκπαιδευτικός
Διετέλεσε αντιδήμαρχος Περιφέρειας (Τομέας Α)