Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Λέρας Νικόλαος

Τηλ.: 2431351100
Email: nikos@leras.gr