Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μαντά Ευαγγελή

Τηλ.: 2431351186
Email: emanta@trikalacity.gr