Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351204
Email: amisirlis@trikalacity.gr, a.misirlis@yahoo.gr