Δήμος Τρικκαίων

Μητσιάδη Βασιλική - Ελένη

Τηλ.: 2431351232

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη και Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού.