Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μητσιάδη Βασιλική - Ελένη

Τηλ.: 2431351232
Email: vmitsiadi@trikalacity.gr, m_vasilena@yahoo.gr

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη και Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού.