Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μητσιάδη Βασιλική - Ελένη

Τηλ.: 2431353501, 2431035466
Email: vmitsiadi@trikalacity.gr, m_vasilena@yahoo.gr

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1981. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας. Εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός. Είναι αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων, συμμετέχει στη θεατρική ομάδα του θεατρικού εργαστηρίου του Δήμου Τρικκαίων και είναι μέλος της φωτογραφικής ομάδας Τρικάλων.

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας, από 1-9-2014 έως 31-5-2016

Είναι Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού, με τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

α) Την επικουρία της καθ’ ύλην Αντιδημάρχου Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας για την εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχο και την υπογραφή, «Με εντολή Δημάρχου», των εγγράφων επί θεμάτων Πολιτισμού που απευθύνονται σε φορείς και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες πλην υπουργείων και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

β)    Την ευθύνη και τον γενικό συντονισμό των πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προώθηση του πολιτισμού και την συντήρηση-διαχείριση όλων των χώρων πολιτισμού του Δήμου.