Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μητσιάδη Βασιλική - Ελένη

Τηλ.: 2431351232
Email: vmitsiadi@trikalacity.gr, m_vasilena@yahoo.gr

Είναι καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2021
με τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
γ) Την ορίζει πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1981. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας. Εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός. Είναι αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων, συμμετέχει στη θεατρική ομάδα του θεατρικού εργαστηρίου του Δήμου Τρικκαίων και είναι μέλος της φωτογραφικής ομάδας Τρικάλων.

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας, αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη και Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού.