Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μουργελά Μαρία

Τηλ.: 2431353205
Email: m.mourgela@trikalacity.gr