Δήμος Τρικκαίων

Ντίνος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 24313 51 218