Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ντίνος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 24313 51 218
Email: kdinos@trikalacity.gr