Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ντότα Μαρία

Τηλ.: 24310 76611 24310 76612 24310 76613 24310 79084 24310 79085
Email: mntota@trikalacity.gr