Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ντότα Μαρία

Τηλ.: 2431353554
Email: mntota@trikalacity.gr