Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Οικονόμου Ιωάννης

Τηλ.: 24313 51 238
Email: gprnou@trikalacity.gr

Ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

γ) μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (ΕΠΟΙΖΩ).