Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πελίγκου – Μπλαντή Στυλιανή

Τηλ.: 2431063211
Email: speligou@trikalacity.gr