Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πισκόϊα Ζωή

Τηλ.: 2431351245
Email: zpisk@trikalacity.gr