Δήμος Τρικκαίων

Πολύζου Ευαγγελία

Τηλ.: 24310 43116