Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πούλιου Παρασκευή

Τηλ.: 2431352022
Email: ppouliou@trikalacity.gr