Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351192

Διετέλεσε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης