Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351192
Email: kpsixos@trikalacity.gr, kpsixos@otenet.gr

Διετέλεσε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης