Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351232
Email: kpsixos@trikalacity.gr

Ο Κώστας Ψύχος ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Μέριμνας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας
β) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.