Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ρουσιάκης Σωτήριος

Τηλ.: 2431353569
Email: s.rousiakis@trikalacity.gr