Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σακκάς Νικόλαος

Τηλ.: 2431351232
Email: n.sakkas@trikalacity.gr

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, από την 1η Νοεμβρίου 2021 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.