Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σακκάς Σωτήριος

Τηλ.: 2431351100
Email: sotiris.sakkas@yahoo.gr