Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351100
Email: sotiris.sakkas@yahoo.gr