Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431076611
Email: sotiris.sakkas@yahoo.gr

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, με τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, εκτός της διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων