Δήμος Τρικκαίων

Επίδομα Κωφών - Βαρήκοων

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Έλεγχος – Απόφαση – Υπογραφή (με εντολή Δημάρχου) – Αριθ. Μητρώου.
 3. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στον δικαιούχο.

Σημειώσεις

 1. Το επίδομα καταβάλλεται κάθε δίμηνο.
 2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 931/21-5-2008 τΒ.
 3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει το υπ αριθ. (3) πιστοποιητικό εφ όσον το επιθυμείτε.

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  Συνημμένα Έγγραφα

  Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

  Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
  Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]