Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Τηλέφωνο: 2431353556