Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)

Fax: 24313 52 503
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπίλα Φωτεινή 24313 52521 fmpilla@trikalacity.gr
Οικονόμου Μαρία 2431352523 moikonomou@trikalacity.gr
Τσιγάρα Αικατερίνη 2431352524 ktsigara@trikalacity.gr
Χούτου Ελισάβετ 2431352522 exoutou@trikalacity.gr