Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παληοκάστρου)

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ζιώγα Ιωάννα 2431087827 i.zioga@rikalacity.gr
Τσιάτσιου Άννα 2431087827 a.tsiatsiou@trikalacity.gr