Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Τρικκαίων - Δημαρχείο)

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αρσένη Σπυριδούλα 2431350017 sparseni@trikalacity.gr
Βίτσας Ιωάννης 2431350015 jvitsas@trikalacity.gr
Κατσάρου Ελένη 2431350014 eleni.katsarou@trikalacity.gr
Μόκκα Μαρία 24313 50 010 mmokka@trikalacity.gr
Μπέλλου Ελένη 2431350018 elbellou@trikalacity.gr
Κούρεντα Μόρφω 24313 50 012 mkourenta@trikalacity.gr